پرسشنامه مشاركت در مدیریت و مالکیت

پرسشنامه بمنظور شناسايي مديراني كه از قابليت مشاركت‌پذيري در مديريت و مالكيت برخوردارند تهيه شده است.

 

پرسشنامه مشاركت در مدیریت و مالکیت
محمد حسن حسنی شلمانی
 
با بهره گیری از مقیاس کاملاً موافقم      خيلي موافقم     موافقم       بي نظرم     مخالفم        خيلي مخالفم     مطلقاً مخالفم ، نظر خود را درباره هریک از گویه های زیر مشخص کنید.
 
1.     كاركنان مدرسه بايد بطور مستقيم در بررسي عملكرد مدرسه همكاري نمايند.
2.     اعضاي مدرسه بايد تصميم‌هاي عملي را خود بگيرد.    
3.     ساختار مدارس بايد بصورت مشورتي توام با خلاقيت باشد.    
4.     فرايندهاي تصميم گيري در مدرسه مي‌بايست مبتني بر همفكري و اشتراك‌مساعي معلمان باشد.
5.     مديران و كاركنان مدرسه در مورد تجهيزاتي كه بايد تامين شوند مشتركاً به توافق مي‌رسند.
6.     مدیر در مدرسه مي‌بايست مسئولیت تصمیم گیری هر يك از کارکنان خود را به خودشان واگذار کند.    
7.     مدیر مدرسه باید با کارکنان در انجام وظایفشان همکاری کند.    
8.     توجیه دلایل تصمیمات اخذ شده در مدرسه برای کارکنان ضروری است.
9.     سپردن اداره مدرسه در قالب قرارداد در زماني مشخص به مديران و معلمان موجب بهره‌وري آموزشي مي‌شود.     
10.مدارسي از موفقيت بيشتر برخوردار هستند كه مديران و معلمان آن در سود سهام مدرسه مشاركت داده شوند.       
11.مشاركت وسيله‌اي است براي انجام كار با كيفيت.            
12.همه افراد براي انجام وظايفشان توان لازم را دارند.                         
13.ارزش‌هاي حاكم بر مدرسه انعكاس رفتار همه اعضاء است.         
14.وقتي از مدرسه من انتقاد ‌شود به دفاع از آن مي‌پردازم.    
15.انسان معمولاً در جستجوی اختيارات ناشي از مسئولیت است.
16.انسانها  در سطوح مختلف توانایی قبول مسئولیت برای تغییر و نوآوری را دارند.
17.فرصت مسئولیت دادن به افراد باعث افزایش کارایی می شود.                         
18.من احساس مي‌كنم كه موفقيت مدرسه موفقيت خودم است.
19.تامین حداکثر رضایت والدين مهمترین عامل پیشرفت مدرسه است.                 
20.برای کارکنان فرصت های مسئولیت داشتن موجب انگیزه می شوند. 
21.من احساس مي‌كنم كه به اين مدرسه تعلق دارم.
22.مدیر باید به کارکنان خود در انجام کارها، اعتماد داشته باشد.  
23.من بطور كلي از بودن در اين مدرسه احساس راحتي مي‌كنم.
24.مدير به كاركنان فرصت مي‌دهد كارها را به روشي كه خودشان مطلوب مي‌دانند انجام دهند.                      
25.مدير به كاركنان فرصت نوآوري و ابتكار مي‌دهد.                                             
26.مديريت براساس شايستگي افراد مي‌تواند از شخصي به شخص ديگر واگذار شود.
27.مدير مدرسه منافع تمامي ذينفعان آموزشي(والدين، معلمان، كاركنان و سايرين) را به حداكثر مي‌رساند.
28.مدير بايد ايده‌ها را ترغيب كند.
29.نقش مدير در مدرسه آماده كردن زمينه مناسب جهت توسعه سريع دانش است.
30.مدير بايد با ارائه نظرات خود در گروه بازخورد آنرا از سوي همكاران دريافت كند.                                        
31.مدير مي‌كوشد كارها بسرعت انجام شوند.                                           
32.اگر ببينم كه كاري در مدرسه غلط انجام مي‌شود اعتراض خود را بيان مي‌كنم.
33.اين مدرسه را مانند خانه خود مي‌دانم.       
34.مدير به كاركنان اجازه مي‌دهد در حل مسائل قوه قضاوت خويش را بكارگيرند.       
35.اشخاص می‌توانند بر اساس شخصیت خویش بر رفتار زیردستان اثر بگذارند.
36.مي‌توانم تاثير مثبتي در اين مدرسه بگذارم.   
37.يك مدرسه بدون دانش نمي‌تواند به سازماندهي اثربخش خود بپردازد.    
38.ايجاد تعهد با مشاركت دادن افراد در كارها ممكن مي‌شود.     
39.اطلاعات مربوط به محيط كار بايد در دسترس همه كاركنان مدرسه قرار گيرد.             
40.مديران بايد اهداف راهبردي مدرسه را در اختيار همه كاركنان مدرسه قرار دهند.
41.آشنا ساختن زیردستان با وظایف قانونی يكي از مهمترین عوامل پیشرفت مدیر است.
42.اداره مدرسه بصورت تيمي موجب همكاري اعضا براي حل مسائل مي‌شود. 
43.مدیر بايد به افراد اجازه بروز احساسات و صراحت بدهد.
44.به عملكرد مدرسه خود اطمينان دارم.
45.مدير همچون مربي عمل مي‌كند يعني به كاركنان آموزش داده و آنها را رشد مي‌دهد.
46.مدير بايد ابتكارات كاركنان را برانگيخته و آنها را تشويق ‌كند.
47.مدير به كاركنان اختيار مي‌دهد تا تصميمهاي مهم را با توجه به محدوديتهاي تعيين شده اتخاذ كنند.
48.کارکنان بدون توجه به سطوح و کارکردها با یکدیگر کار می‌کنند.
49.تمايل دارم طرحهاي‌ خود را از استفاده ديگران در محيط كار حفظ كنم.
50.کارکنان در تصميم‌گيريهايي مداخله مي‌كنند كه بر كار‌شان تاثير مثبت بگذارد.
51.مدير با ايجاد محيطي مشاركتي موجب انگيزه در محيط كار مي‌شود.
52.مدیر باید هرچه بیشتر در ميان اعضاء ظاهر شود.
53.كاركنان صرفنظر از سطح و موقعيت هم، از يكديگر چيز ياد مي‌گيرند.
54.تعامل بین افراد از مهمترین عوامل موثر بر کارایی در مدرسه است.   
55.شرکت کارکنان در تصمیم گیری امری ضروری است.
56.ایجاد روابط صمیمی مدير با معلمان تنش‌ها و تعارضات را در مدرسه به حداقل می‌رساند.
57.ارتقاء قابليت خودگرداني كاركنان از اهداف يك مدير است.  
58.من تلاش خواهم كرد كه از درستكاري رئيس خود مطمئن شوم.
59.مهارتها و شايستگي‌هاي كاركنان، سرمايه مدرسه را تشكيل مي‌دهد.  
60.تمامي ذينفعان آموزشي(والدين، معلمان، كاركنان و سايرين) مي‌توانند همكاران موثري براي مدير باشند.
61.افراد در مشاغل مورد علاقه خود خلاق بوده و راه خود را پیدا می کنند.
62.كاركنان قابليت آن را دارند كه بدون نياز به حمايت يا هدايت، وظايف خود را انجام دهند.   
63.مي‌توانم در موفقيت مدرسه خود سهيم شوم.
64.هر فردی در قلمرو وظائف خویش تصمیم‌گیرنده است.  
65.مدير با زيردستان به شكل گروهي ملاقات مي‌كندو تصميم با كمك گروهها اتخاذ مي‌شود.
66.كاركنان به صورت فعال نيازهاي مهارتي خود را تقويت مي‌كنند.
67.حتی افراد سطح پایین در مدرسه می توانند با داشتن مسئولیت در محیط کار جوابگوی وظایف محوله باشند.
68.افراد به شغل خود تعهد دارند، حال چه مسئولين مراقب باشند یا نباشند. 
69.عضويت در اين مدرسه به هويتم كمك مي‌كند.                        
70.افراد می توانند رفتار خود را در جهت نیل به هدفهای مدرسه هدایت کنند.   
71.تنش، لازمه كار مديريتي است و بايد ازآن استقبال كرد.
72.تشویق کارکنان در جمع موجب افزایش رفتار مثبت آنان می شود.
73.مدیر باید اختيارات لازم را براي انجام كارها به كاركنان محول كند.
74.اگر ببينم در مدرسه خود كاري به غلط انجام مي‌شود نسبت به مدرسه خود دلسرد نمي‌شوم.
75.کارکنان فعالانه قابلیت‌های بین فردي را افزايش می‌دهند.
76.پرورش خلاقيت كاركنان، با آزاد گذاشتن آنان در انجام كار خويش مرتبط است.
77.سرمايه‌اي كه مديران و معلمان از سوي خود بمنظور مشاركت در اداره مدرسه هزينه كنند باعث انگيزه آنان مي‌شود.
78.كاركنان از طريق مشاركت وكسب پاداشهاي اقتصادي برانگيخته مي‌شوند.
79.مدير بايد آموزش كاركنان را مورد تشويق قرار دهد.
80.کار در جهت اهداف مدرسه لذت بخش است.
81.كاركنان در تمامي موارد به يكديگر آموزش مي‌دهند.
82.افرادي كه با آنها كار مي‌كنم نبايد به حريم كاري من وارد شوند.
83.بايد تجربيات خود را از دسترس ديگران در محيط كار حفظ كنم.
84.افراد در محيط كار دخالتي در طرح‌هاي ارائه شده‌ام نبايد داشته باشند. 
تارنمای روان سنجی : پرسشنامه فوق توسط آقای محمد حسنی شلمانی برای رساله دکترا ساخته و به کار گرفته شده است .
جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با نشانی زیر ارتباط برقرار فرمایید .
Mohamad hassan Hassani [mohamadhassan.hassani@yahoo.com