پرسشنامه شخصیت آیزنگ

پرسشنامه شخصیت آیزنک
« آیسنک،سی و آیسنک» 57 ماده
در این پرسشنامه 57 سوال درباره رفتارها و احساسات مختلف داده شده است . پس از خواندن هر سوال اگر محتوای آن درباره شما درست است ، به آن پاسخ «بلی» و اگر محتوای سوال در مورد شما صدق نمی کند ، به آن پاسخ«خیر» بدهید . هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید .
به تمام سوالات پاسخ دهید و وقت خود را روی سوال بخصوصی تلف نکنید . در این پرسشنامه پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد ، بلکه پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما در برابر سوال باشد .
1- شغلی را دوست دارید که در آن با اشخاص زیادی تماس و معاشرت داشته باشید ؟
2- بدون کمک و دلسوزی دوستان غالبا افسرده و غمگین هستید ؟
3- سرگرمی های دسته جمعی را به سرگرمی های انفرادی ترجیح می دهید ؟
4- فراموش کردن غصه ها و شکست های گذشته برای شما واقعا دشوار است ؟
5- کارهای خود را معمولا از روی نقشه و مطالعه قبلی انجام می دهید ؟
6- تا به حال در زندگی در تمام موارد ، به قول و وعده های خود عمل کرده اید ؟
7- خلق و خوی شما معمولا متغیر و دمدمی است ؟
8- معمولا بدون تفکر و مطالعه کافی چیزی می گویید یا کاری را انجام می دهید ؟
9- گاهی بی آن که علتی در کار باشد ناگهان احساس غم و اندوه می کنید ؟
10- حاضرید به کارهای شانسی ولی جالب دست بزنید ؟
11- آدم کمرویی هستید ؟
12- ممکن است گاهی آرامش خود را از دست بدهید ؟
13- کارها را معمولا از روی احساس آنی انجام می دهید ؟
14- معمولا درباره گفته ها و کارهای گذشته خود احساس پشیمانی و نگرانی می کنید ؟
15- کارهایی مثل مطالعه کتاب و مجله را به معاشرت با مردم ترجیح می دهید ؟
16- آدم حساس و زود رنجی هستید ؟
17- علاقه زیادی به تفریح و گردش با دوستان دارید ؟
18- گاهی منافع خود را به منافع دوستان ترجیح می دهید ؟
19- گاهی ناگهان خود را سرشار از نیرو و نشاط و گاهی سست و خسته احساس می کنید ؟
20- ترجیح می دهید که به جای دوستان فراوان فقط چند دوست صمیمی داشته باشد ؟
21- زیاد خیالبافی می کنید ؟
22- اگر کسی سر شما داد بزند ، شما هم سر او داد می زنید ؟
23- احساس گناه و پشیمانی شما را رنج می دهد ؟
24- تمام عادت های شما مطلوب و پسندیده هستند ؟
25- از شرکت در میمانی ها و مجالس گرم و با نشاط واقعا لذت می برید ؟
26- در برابر مشکلات زندگی معمولا زود مایوس می شوید ؟
27- آشنایانتان شما را شخصی زنده و بانشاطی می دانند ؟
28- پس از انجام کار مهمی معمولا احساس می کنید که می توانستید آن را بهتر انجام دهید ؟
29- در معاشرت با دیگران معمولا کم حرف و خاموشید ؟
30- گاهی پشت سر دیگران حرف می زنید ؟
31- شب ها افکار و خیالات مختلف مانع خواب شما می شود ؟
32- تنها کار کردن را به کارهای دستجمعی ترجیح می دهید ؟
33- گاهی دچار تپش قلب می شوید ؟
34- کارهایی را دوست دارید که در آن ها دقت فوق العاده لازم است ؟
35- گاهی چنان ناراحت می شوید که بدن شما می لرزد ؟
36- گاهی نسبت به دوستان خود احساس حسادت می کنید ؟
37- از معاشرت با اشخاصی که اهل شوخی هستند ، متنفرید ؟
38- معمولا زود عصبانی می شوید ؟
39- کارهایی را دوست دارید که در آن ها سرعت عمل مهم است ؟
40- غالبا نگران هستید که حوادث شوم و ناگواری برای شما اتفاق بیفتد؟
41- رفتار و حرکات شما معمولا با عجله و شتاب همراه است ؟
42- گاهی با دوستان خود قهر می کنید ؟
43- خواب های آشفته زیاد می بینید ؟
44- به قدری به معاشرت علاقه دارید که حتی با اشخاص ناشناس فورا سر صحبت را باز می کنید؟
45- اغلب اوقات دردهای مختلفی در بدن خود احساس می کنید ؟
46- اگر نتوانید اکثر اوقات با عده زیادی معاشرت کنید، واقعا ناراحت می شوید ؟
47- معمولا آرامش و خونسردی خود را زود از دست می دهید ؟
48- ممکن است از میان آشنایان خود از یکی دو نفر واقعا متنفر باشید ؟
49- اعتماد به نفس کافی دارید ؟
50- وقتی دیگران از شما انتقاد می کنند زود ناراحت می شوید ؟
51- اکثر میهمانی ها و دید و بازدید ها را اتلاف وقت می دانید ؟
52- آیا دچار احساس حقارت هستید ؟
53- می توانید با شوخی و گفتن داستان های با مزه دوستان خود را شاد و سرگرم کنید ؟
54- گاهی معایب خود را از دیگران مخفی می کنید ؟
55- نگران سلامتی خود هستید ؟
56- دوست دارید که سر به سر دیگران بگذارید ؟
57- شب ها دچار بی خوابی می شوید ؟

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.