پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان
Child - Eysenck Personality Questionnaire (EPQ)
با توجه به این که در سوال های زیر هیچ پاسخ صحیح و غلطی وجود ندارد و هسچ یک از سوالات پیچیده نیست، لطفا پس از خواندن هر سوال نظر خود را به صورت بلی یا خیر مشخص کنید و درباره معنای دقیق سوال ها زیاد فکر نکنید.
1.     آیا شور وهیجان زیاد در محیط زندگی تان را دوست دارید؟
2.     آیا فرد دمدمی مزاجی هستید؟
3.     آیا از اذیت کردن کسانی که شما را دوست دارند لذت می برید؟
4.     آیا هرگز طمع کرده اید، بیشتر از آنچه حق شماست از چیزی سهمی ببرید؟
5.     آیا در گفتگو با مردم ، معمولا حضر جواب هستید؟
6.     آیا فرد زود رنجی هستید؟
7.     آیا از شوخی های عملی، که بعضی وقت ها واقعا می توانند به مردم صدمه بزنند لذت می برید؟
8.     آیا همیشه هرچه را را به شما می گویند ، فورا انجام می دهید؟
9.     آیا به جای در جمع بچه ها بودن ترجیح می دهید تنها باشید؟
10. آیا شب ها افکاری به ذهن شما می آید که نمی گذارد راحت بخوابید؟
11.آیا تاکنون مقررات مدرسه را زیر پا گذاشته اید؟
12.آیا دوست دارید سایر بچه ها از شما بترسند؟
13.آیا فرد با نشاط و سرزنده ای هستید؟
14.آیا چیزهایی زیادی شما را ناراحت می کند؟
15.آیا از بریدن اندام حیوانات در بررسی های علمی لذت می برید؟
16.آیا هرگز چیزی ( حتی یک دکمه یا سنجاق) را که مالا دیگری بوده ، برداشته اید؟
17.آیا دوستان زیادی دارید؟
18.آیا هرگز بدون دلیل احساس بدبختی کرده اید؟
19.آیا گاهی دوست دارید حیوانات را اذیت کنید؟
20. آیا تاکنون پیش آمده که کسی شما را صدا کند و شما خود را به نشنیدن بزنید؟
21.آیا دوست دارید که قلعه ای را که قدیمی است کاوش کنید؟
22.آیا اغلب احساس می کنید که زندگی خیلی کسل کننده است؟
23.آیا بیشتر از بچه های دیگر جنگ و دعوا راه می اندازید؟
24.آیا همیشه قبل از بازی کردن، تکالیف مدرسه را انجام می دهید؟
25.آیا کارهایی که به سرعت عمل نیاز دارد ، دوست دارید انجام بدهید؟
26.آیا نگران حوادث بد که ممکن است اتفاق بیفتد هستید؟
27.وقتی می شنوید بچه ها حرف زشت می زنند ، آیا سعی می کنید جلوی کار آنها را بگیرید؟
28.آیا می توانید برای دوستان خود یک مهمانی ترتیب بدهید؟
29.آیا زمانی که مردم از شما یا کاری که انجام می دهیدایراد می گیرند، زود ناراحت می شوید؟
30.اگر سگی را ببینید که زیر ماشین رفته است، ناراحت می شوید؟
31.آیا همیشه وقتی که بی ادبی می کنید ، می گویید معذت می خواهم؟
32.آیا کسی هست که بخاطر کار بدی که در حق او کرده اید، سعی کند انتقام بگیرد؟
33.آیا فکر می کنید اسکی روی آب جالب است؟
34.آیا اغلب بدون دلیل احساس خستگی می کنید؟
35.آیا از اذیت کردن بچه های دیگر، کمی لذت می برید؟
36.آیا همیشه ، وقتی بزرگترها صحبت می کنند شما ساکت هستید؟
37.وقتی با کسی دوست می شوید، ایا معمولا قدم اول را شما بر می دارید؟
38.آیا نسبت به بعضی مسائل حساس هستید؟
39.آیا زیاد دعوا می کنید؟
40.آیا هرگز درباره کسی بدگویی کرده اید؟
41.آیا دوست دارید لطیفه یا داستان خنده دار برای دوستان تعریف کنید؟
42.آیا در مدرسه بیشتر از سایر افراد دچار مشکل می شوید؟
43.آیا معمولا کاغذها و آشغال هایی را که دیگران در کلاس ریخته اند، جمع می کنید؟
44.آیا سرگرمی های زیادی دارید؟
45.آیا احساسات شما زود جریحه دار می شود؟
46.آیا دوست دارید سربه سر دیگران بگذارید؟
47.آیا همیشه قبل از غذا دستتان را می شویید؟
48.آیا در مهمانی ها، یک جا نشستن و تماشا کردن را به بازی با دیگران ترجیح می دهید؟
49.آیا اغلب احساس می کنید از زندگی سیر شده اید؟
50.آیا گاهی از تماشای کتک خوردن یک بچه ، توسط یک بچه ، توسط یک فرد زورگو لذت می برید؟
51.آیا همیشه، حتی زمانی که معلم خارج از کلاس است شما ساکت می نشینید؟
52.آیا انجام کارهایی که کمی ترسناک است را دوست دارید؟
53.آیا گاهی آن چنان بی قرار می شوید که نتوانید برای مدت زیادی روی صندلی بنشینید؟
54.آیا دوست دارید به تنهایی به کره ماه سفر کنید؟
55.اگر در جمعی که دعا یا سرودی را می خوانند باشید، آیا همیشه با آنها همراهی می کنید؟
56.آیا دوست دارید با بچه های دیگر بازی کنید؟
57.آیا والدین تان نسبت به شما خیلی سخت می گیرید؟
58.آیا دوست دارید با چتر نجات از هواپیما بیرون بپرید؟
59.اگر احساس کنید که کار احمقانه ای انجام داده اید، آیا برای مدت طولانی ناراحت می شوید؟
60.آیا همیشه هر غذایی را که برای شما تهیه می کنند ، می خورید؟
61.آیا می توانید در یک مجلس شاد شرکت کنید و از آن لذت ببرید؟
62.آیا گاهی احساس می کتید، زندگی ارزش زنده ماندن را ندارد؟
63.آیا از گرفتارشدن حیوانی در تله ، زیاد تاسف می خورید؟
64.آیا هرگز نسبت به والدین خود گستاخ بوده اید؟
65.آیا اغلب به طور ناگهانی تصمیم می گیرید کارهایی را انجام دهید؟
66.هنگامی که مشغول کاری هستید، آیا اغلب فکر شما دنبال چیزهای دیگری می رود؟
67.آیا از پریدن یا شیرجه رفتن توی استخر یا دریا لذت می برید؟
68.آیا به دلیل نگرانی هایی که دارید، شب ها به سختی خوابتان می برد؟
69.آیا تاکنون در کتاب درسی یا کتابی که از کتابخانه امانت گرفته اید، چیزی نوشته یا آن را خط خطی کرده اید؟
70.آیا دیگران فکر می کنند شما فردی شاد هستید؟
71.آیا اغلب احساس تنهایی می کنید؟
72.آیا همیشه برای حفظ اموال دیگران، دقت خاصی نشان می دهید؟
73.ایا همیشه، تمام شیرینی هایی که دارید، بین دوستانتان تقسیم می کنید؟
74.آیا دوست دارید زیاد گردش بروید؟
75.آیا هرگز دربازی تقلب کرده اید؟
76.آیا واقعا لذت بردن از یک مجلس شاد برایتان سخت است؟
77.آیا گاهی بدون دلیل خاصی ، شاد و زمانی ناراحت هستید؟
78.آیا هنگامی که سطل آشغال در دسترس نباشد، کاغذهای باطله را روی زمین می ریزید؟
79.آیا این جمله را قبول دارید که هر چه پیش آید خوش آید؟
80.آیا اغلب به دوستان مهربانی نیاز دارید تا خوش باشید؟
81.آیا دوست دارید موتوری را سریع برانید، یا پشت موتور سوار بنشینید؟
 
فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . 1388
تذکر سایت روان سنجی : نسخه 57 ماده ای تست آیسنگ نیز وجود دارد . که در پایگاه موجود است.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.