پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-FF – فرم کوتاه

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-FF – فرم کوتاه
NEO-Personality Inventory – Revised (NEO-FF-R)
در پاسخ دادن به هر سوال باید احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را در نظر بگیرید . لطفا به تمام سوالها پاسخ دهید و وقت خود را روی سوال خاصی تلف نکنید. در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد بلکه پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما در برابر سوال باشد.
الف = کاملا مخالفم ... ب= مخالفم ... ج= نظری ندارم ... د= موافقم ...هـ = کاملا موافقم
1.            من اصولا شخص نگرانی نیستم.
2.            دوست دارم همیشه افراد زیادی دور و برم باشند.
3.            دوست ندارم وقتم را با خیال پردازی تلف کنم.
4.            سعی می کنم در مقابل همه مودب باشم.
5.            وسایل متعلق به خودم را تمیز و مرتب نگه می دارم.
6.            اغلب خود را کمتر از دیگران حس می کنم.
7.            زود به خنده می افتم.
8.            هنگامی که راه درست کاری را پیدا کنم آن روش را همیشه ادامه می دهم.
9.            اغلب با فامیل و همکارانم بگو مگو دارم.
10.    به خوبی می توانم کارهایم را طوری تنظیم کنم که درست و سر زمان تعیین شده انجام شوند.
11.    هنگامی که تحت فشار روحی زیادی هستم گاه احساس می کنم دارم خرد می شوم.
12.    خودم را فرد سرحال و زنده ای نمی دانم.
13.    نقش های موجود در پدیده های هنری و طبیعت مرا مبهوت می کنند.
14.    بعضی مردم فکر می کنند که من شخصی خودخواه و خود محورم .
15.    فرد خیلی منظم و مرتبی نیستم.
16.     به ندرت احساس تنهایی و غم می کنم.
17.    واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.
18.    فکر می کنم گوش دادن دانشجویان به مطالب متناقض ، فقط به سر در گمی و گمراهی آنها منجر خواهد شد.
19.    همکاری را بر رقابت ترجیح می دهم.
20.    سعی می کنم که همه کارهایم را با احساس مسئولیت انجام دهم.
21.    اغلب احساس عصبی بودن و تنش می کنم.
22.    همیشه برای کار آماده ام.
23.    شعر تقریبا اثری در من ندارد.
24.    نسبت به قصد و نیت دیگران حساس و مشکوک هستم.
25.    دارای اهداف روشنی هستم و برای رسیدن به آنها طبق برنامه کار می کنم.
26.    گاهی کاملا احساس بی ارزشی می کنم.
27.    غالبا ترجیح می دهم که کارهایم را به تنهایی انجام دهم.
28.    اغلب غذاهای جدید و خارجی را امتحان می کنم.
29.    معتقدم اگر به مردم اجازه دهید، اکثر آنها از شما سوء استفاده می کنند.
30.    قبل از شروع هرکاری وقت زیادی تلف می کنم.
31.    به ندرت احساس اضطراب یا ترس می کنم.
32.    اغلب احساس می کنم که سرشار از انرژی هستم.
33.    به ندرت به احساسات و عواطفی که محیط های متفاوتی به وجود می آورند، توجه می کنم.
34.    اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.
35.    برای رسیدن به اهدافم شدیدا تلاش می کنم.
36.    اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.
37.    فردی خوشحال و بشاش و دارای روحیه خوبی هستم.
38.    معتقدم که هنگام تصمیم گیری در مستئل اخلاقی باید پیرو مراجع مذهبی باشیم.
39.    برخی فکر می کنند من فردی سرد و حسابگر هستم.
40.    وقتی قول یا تعهدی می دهم همواره می توان برای عمل به آن روی من حساب کرد.
41.    معمولا وقتی کارها درست پیش نمی رود دلسرد شده و از کار منصرف می شوم.
42.    شخص با نشاط و خوش بینی نیستم.
43.    بعضی اوقات وقتی شعری می خوانم یا یک کارهنری را تماشا می کنم ، یک احساس لرزش و یک تکان هیجانی را حس می کنم.
44.    در روش هایم سرسخت و بی انعطاف هستم.
45.    گاهی آنطور که باید و شاید قابل اعتماد و اتکا نیستم.
46.    به ندرت غمگین و افسرده هستم.
47.    زندگی و رویدادهای آن برایم سریع می گذرد.
48.    علاقه ای به تامل و تفکر جدی درباره سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان ندارم.
49.    عموما سعی می کنم شخصی با ملاحظه و منطقی باشم.
50.    فرد مولدی هستم که همیشه کارهایم را به اتمام می رسانم.
51.    اغلب احساس درماندگی می کنم و دنبال کسی می گردم که مشکلاتم را بر طرف کند.
52.    شخص بسیار فعالی هستم.
53.    من کنجکاوی فکری فراوانی دارم.
54.    اگر کسی را دوست نداشته باشم ، می گذارم متوجه احساسم بشود.
55.    فکر نمی کنم هیچ وقت بتوانم فردی منطقی بشوم.
56.    گاهی آنچنان خجالت زده شده ام که فقط می خواستم خودم را پنهان کنم.
57.    ترجیح می دهم برای خودم کار کنم تا رهبر دیگران باشم.
58.    اغلب از کلنجار رفتن با نظریه های انتزاعی لذت می برم.
59.    اگر لازم باشد می توانم برای رسیدن به اهداف دیگران را به طور ماهرانه ای به بازی بگیرم.
60.    تلاش می کنم هرکاری را به نحو احسن انجام دهم.
حق شناس ، حسن . طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیتی ( راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون NEO-PI-R و NEO-FFI ) . شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز .
فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . 1388
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.