پرسشنامه شخصیتی یونگ

ر اساس پاسخ های بله و خیری که به 72 سوال یونگ داده می شود برای هر کس یک نوع شخصیتی تعیین می شود .مثلا نوع شخصیتی ENFJ .سپس هر یک از این شخصیت ها توسط دو روانشناس آنالیز شده و توصیه های جالبی در ادامه آورده شده است.در مورد هر نوع شخصیتی نیز مشهورترین افراد دنیا ذکر شده اند.
ضمنا برای کمک به دوستانی که احتمالا در ترجمه جملات مشکل خواهند داشت ترجمه غیر حرفه ای آن نیز در زیر آورده شده است.پیشاپیش از اینکه احتمالا ترجمه جملات ممکن است مفهوم نباشد پوزش می خواهم چرا که غرض حفظ امانت بوده.است.مطمئنا پاسخ به خیلی از سوالات به راحتی درک آنها نخواهد بود.با خودتان رو راست باشید.کمی در مورد آنها فکر کنید و حتی الامکان در تنهایی خودتان به آنها پاسخ دهید.تنها در این صورت است که نوع شخصیتی شما درست تشخیص داده خواهد شد.به این تست اعتماد کنید.۱.قاعدتا آیا اشتغالات فکری روزمره مانع برنامه ریزی تو برای آینده می شود؟
2.آیا دریافته ای که گقتن از احساساتت برای دشوار است؟
3.آیا در شلوغی احساس راحتی می کنی؟
4.آیا بهتر می دانی که کارها را سر وقت به پایان برسانی؟
5.آیادر زمان شنیدن مشکلات مردم به شدت متاثر می شوی؟
6.آیا به شنیدن نظر کلی بیشتر ازجزئیات تشخیص آن تمایل داری؟
7.فکر می کنی نگاه سخت گیرانه به عمل به قوانین مانع یک درآمد خوب می شود؟
8.اغلب ترجیح می دهی به جای رفتن به مهمانی یک کتاب را بخوانی؟
9.آیا بیشتر از حالت تئوریکی مسائل به تجربیات خود اعتماد می کنی؟
10.آیا به هیجان در آوردن تو سخت است؟
11.آیا به سرعت به زندگی اجتماعی محل کار جدید خود انس می گیری؟
12.آیا احساس مسئولیت در طبیعت توست؟
13.آیا احساسات و عواطف خود را بارها و به راحتی به زبان می آوری؟
14.آیا اغلب به نوع بشر و سرنوشت او می اندیشی؟
15.آیا باور داری که بهترین تصمیم همان است که بتوان آنرا به راحتی تغییر داد؟
16.آیا فردی منزوی و به دور از اجتماع هستی؟
17.آیا سریع عمل کردن را به اندیشیدن در مورد جوانب مختلف کار ترجیح می دهی؟
18.آیا به منطق بیش از احساس اعتماد داری؟
19.آیا اوقات فراغت خود را به فعالیت های اجتماعی،بودن با گروهی از مردم،برگزاری مهمانی،خرید و ... می گذرانی؟(منظور کارهای اجتماعی است.)
20.آیا از قبل برای کارهایت برنامه ریزی می کنی؟
21.آیا فعالیت های تو گاهی توسط عواطفت تحت تاثیر قرار می گیرد؟
22.آیا اغلب در مورد پیچیدگی های زندگی می اندیشی؟
23.آیا اغلب کارها را با عجله انجام می دهی؟
24.آیا فکر می کنی که بلند صحبت کردن برایت سخت است؟
25.اگر مجبور به خواندن کتابهای تئوریکی باشی احساس کسالت می کنی؟
26.آیا برای عدالت بیش از ترحم ارزش قائلی؟
27.از مصاحبت با بیشتر مردم احساس خوبی داری؟
28.آیا علاقه مند به این هستی که چگونگی کار کردن هر چیز را بفهمی؟
29.آیا به راحتی با نگرانی های مردم همدل می شوی؟
30.آیا بیش از پیگیری روش های شناخته شده تمایل داری که خود تجربه کنی؟
31.آیا از مقید شدن نسبت به تعهدات اجتناب می کنی؟(آیا از زیر منت کسی رفتن پرهیز می کنی؟)
32.ترجیح می دهی که خود را نسبت به سرو صداهای بیرون ایزوله کنی؟
33.آیا برای تو حیاتی است که هر چیز را با دست خود آزمایش کنی؟
34.آیا فکر می کنی که اغلب چیزها قابل تجزیه و تحلیل هستند؟
35.آیا تو معمولا اولین کسی هستی که نسبت به یک واقعه تصادفی مثل زنگ زدن تلفن یا یک سوال دور از انتظار واکنش نشان می دهی؟
36.آیا از قرار دادن اشیا به صورت منظم احساس خوشحالی می کنی؟
37.با برنامه های تلویزیونی احساس یگانگی داری؟(راحت ارتباط برقرار می کنی؟)
38.آیا به راحتی اصول تئوریکی جدید را درک می کنی؟
39.آیا پروسه تحقیق برای رسیدن به جواب برای تو مهمتر از خود جواب است؟
40.آیامعمولا در گوشه های اتاق می نشینی تا در مرکز اتاق(جایی که به اتاق متمرکز باشد)؟
41.آیادر زمان حل یک مسئله اغلب از روش های شناخته شده می روی تا جستجو برای یافتن روشی دیگر؟
42.آیا نسبت به اصول خود ثابت قدم هستی؟
43.آیا ارتباط برقرار کردن در مکان های اجتماعی برایت راحت است؟
44.آیا دارای ثبات نفس هستی؟(دمدمی مزاج نیستی؟)
45.آیا از روی میل خود را درگیر مسائلی می کنی که همفکری تو را می طلبد؟
46.آیا به راحتی راه های مختلف توسعه نتایج را درک می کنی؟
47.آیا عطش ماجرا جویی در نهاد تو حبس شده است؟(خاتمه یافته است؟)
48.آیا جلسه با یک گروه کوچک را به تعامل با تعداد زیادی از افراد ترجیح می دهی؟
49.آیادر زمان توجه به یک وضعیت (مکان)وضعیت جاری توجه تو را بیشتر از سلسله وقایایی که ممکن است رخ دهد(در اطراف) به خود جلب می کند؟
50.آیا معتقدی که یافته های علمی همیشه بهترین هستند؟
51.آیا از داشتن یک دایره گسترده از آشنایان لذت می بری؟
52.آیا اغلب به موقع سر قرار حاضر می شوی؟
53.آیا به مردم با کمال میل کمک می کنی بدون آنکه در عوضش چیزی بخواهی؟
54.آیا اغلب وقت زیادی را بر روی اینکه چگونه می توان چیزها را اصلاح کرد می گذرانی؟
55.آیا تصمیمات تو بیشتر بر مبنای احساسات لحظه ای است تا برنامه ریزی دقیق؟
56.آیابیشتر ترجیح می دهی اوقات فراقت خود را تنها باشی تا اینکه در یک جو خانوادگی آرام استراحت کنی؟
57.آیا از پیوستن (عمل کردن )به رسوم(روش های)متعارف احساس راحت تری داری؟
58.آیا معتقدی که انتقاد هدفمند همیشه در هر فعالیتی مفید است؟
59.آیا از اینکه در مرکز وقایایی قرار بگیری که دیگران مستقیما در آن دخیل بوده اند لذت می بری؟
60.آیا می دانی که چگونه می توانی همه دقایقت را هدفمند کنی؟
61.آیا توسط عواطف قوی به راحتی تحت تاثیر قرار می گیری؟
62.آیا همیشه در جستجوی فرصت ها هستی؟
63آیا .به نظر می رسد که فرصت ها(مهلت ها) به صورت نسبی،نه مطلق،برای تو اهمیت دارند؟
64.آیا پس از مدت زیادی در اجتماع بودن احساس می کنی نیاز داری به جایی بروی و تنها باشی؟
65.میز کار ،صندلی و ... تو معمولا مرتب و منظم هستند؟
66.آیاتمایل داری که بی تعصب(جهت گیری)باشی حتی اگر این روابط خوب تو با مردم را به خطر بیندازد؟
67.آیا علاقه داری که شغل پر تحرکی داشته باشی؟
68.آیا بر روی هوس ها و وسوسه های خود کنترل خوبی داری؟
69.آیا به همفکری با مردم تمایل داری؟
70.آیا می توانی قواعد کلی که رخدادهای ویژه از آن نشات می گیرند را ببینی؟(درک کنی)
71.آیا تمایل داری که بیشتر بر بدیهه گویی ها تکیه کنی تا برنامه ریزی دقیق؟
72.از تنها قدم زدن احساس خوشحالی می کنی؟

+ نوشته شده در جمعه 23 دی1384ساعت 2:38 قبل از ظهر توسط پری ناز خواجوی
http://www.parinaz61.blogfa.com/post-3.aspx

 

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.