پرسشنامه احوال شخصی وود ورث

پرسشنامه احوال شخصی وود ورث
Woodworth Personal Data Sheet
در این پرسشنامه 76 جمله نوشته شده است . شما هر جمله را به دقت بخوانید و اگر در مورد شما صادق است در ستون "آری" و اگر صادق نیست در ستون "نه" [خیر] ضربدر بزنید . به خاطر داشته باشید که باید عقاید واقعی خودتان را ذکر کنید و هیچ سوالی را بدون جواب نگذارید.
1)     همیشه از این که مورد سرزنش واقع شوم می ترسم
آری
خیر
2)     از تاریکی می ترسم.
آری
خیر
3)     من از رعد و برق و طوفان می ترسم.
آری
خیر
4)     من از آب می ترسم.
آری
خیر
5)     از گذشتن از تونل و یا زیر زمین می ترسم.
آری
خیر
6)     از عبور از روی پلی که روی آب باشد می ترسم.
آری
خیر
7)     وقتی که روی پلی ایستاده ام دلم می خواهد خودم را پایین بیندازم.
آری
خیر
8)     غالبا ترس من ، بیشتر از بچه های دیگر است.
آری
خیر
9)     غالبا در نیمه شب من خیلی می ترسم.
آری
خیر
10)شب ها صداهایی بگوشم می رسد که موجب ترسم می شود.
آری
خیر
11)گاهی کسانی را که مرده اند در خواب می بینم.
آری
خیر
12)گاهی آن قدر ناخن هایم را می جوم که درد می گیرد.
آری
خیر
13)گاهی به علت هیجان زبانم به لکنت می افتد.
آری
خیر
14)نمی توانم مدت زیادی بدون حرکت بنشینم.
آری
خیر
15)هنگامی که روی صندلی نشسته ام عادت دارم که گردن و سر و شانه هایم را حرکت بدهم.
آری
خیر
16)نمی توانم مدتی مشغول یک کار باشم و مرتب مشغولیتم را عوض می کنم.
آری
خیر
17)غالبا مرا به گیجی و سر به هوا بودن سرزنش می کنند.
آری
خیر
18)نمی توانم با یک بازی مدت زیادی خودم را سرگرم کنم.
آری
خیر
19)آن قدر با من بد رفتاری می کنند که گریه ام می گیرد.
آری
خیر
20)گاهی من مانند دیگران نمی توانم درد را تحمل کنم.
آری
خیر
21)از دیدن خون ناراحت می شوم.
آری
خیر
22)گاهی در نقاط مختلف بدنم احساس درد می کنم .
آری
خیر
23)گاهی احساس می کنم که نمی توانم نفس بکشم.
آری
خیر
24)معمولا حس نمی کنم که قوی هستم و حالم خوب است.
آری
خیر
25)صبح که از جا بلند می شوم احساس خستگی می کنم.
آری
خیر
26)تقریبا همیشه احساس خستگی می کنم.
آری
خیر
27)اکثر مواقع حوصله ام سر می رود.
آری
خیر
28)اغلب سرم درد می گیرد.
آری
خیر
29)بعضی از غذا ها مرا مریض می کند.
آری
خیر
30)از بعضی غذا ها آن قدر متنفرم که نمی توانم آن ها را بخورم.
آری
خیر
31)معمولا خوب نمی خوابم.
آری
خیر
32)معمولا نمی دانم که چکار می خواهم بکنم.
آری
خیر
33)تصمیم گرفتن برای من کار مشکلی است.
آری
خیر
34)من به خرافات معتقدم.
آری
خیر
35)چند دفعه می خواستم از خانه فرار کنم.
آری
خیر
36)چند دفعه احساس کرده ام که باید از خانه فرار کنم.
آری
خیر
37)تا [به] حال از خانه فرار کرده ام.
آری
خیر
38)گاهی از رد شدن از خیابان یا میدان بزرگ می ترسم.
آری
خیر
39)گاهی از نشستن در اتاق کوچک در بسته می ترسم.
آری
خیر
40)از آتش خیلی می ترسم.
آری
خیر
41)تا حالا دلم خواسته است که جایی را آتش بزنم.
آری
خیر
42)قبل از خواب عادت دارم که زیر تخت را نگاه کنم.
آری
خیر
43)دوست ندارم با بچه های دیگر بازی کنم.
آری
خیر
44)بیشتر دلم می خواهد تنها بازی کنم.
آری
خیر
45)بچه های دیگر نمی گذارند که با آن ها بازی کنم.
آری
خیر
46)اغلب عصبانی می شوم.
آری
خیر
47)معمولا دوست دارم در بازی ها فرمانده بشوم.
آری
خیر
48)معمولا خود را خوشبخت حس نمی کنم.
آری
خیر
49)گاهی احساس می کنم که با دیگران فرق دارم.
آری
خیر
50)گاهی اوقات احساس می کنم که هیچ کس مرا درک نمی کند .
آری
خیر
51)گاهی احساس می کنم که علاوه بر زندگی معمولی یک زندگی دیگر نیز دارم.
آری
خیر
52)گاهی احساس می کنم که فرزند خوانده پدر و مادرم هستم و به سختی این فکر را از سرم بیرون می کنم.
آری
خیر
53)گاهی اوقات این قبیل فکرها به سرم می آید.
آری
خیر
54)گاهی احساس می کنم چیزهایی که در اطرافم هستند، واقعا وجود ندارند.
آری
خیر
55)به آسانی دوست پیدا می کنم.
آری
خیر
56)گاهی از کرده خود احساس گناه می کنم.
آری
خیر
57)فکر نمی کنم که مردم مرا به اندازه بچه های دیگر دوست داشته باشند.
آری
خیر
58)گاهی احساس می کنم که هیچ کس مرا دوست ندارد.
آری
خیر
59)فکر می کنم به زحمت می توان در خانه [،] راحت زندگی کرد.
آری
خیر
60)فکر می کنم به زحمت می توان در مدرسه راحت زندگی کرد.
آری
خیر
61)پدر و مادرم با من به عدالت رفتار نمی کنن.
آری
خیر
62)معلم ها با من به عدالت رفتار نمی کنند.
آری
خیر
63)اغلب خیال می کنم که یک نفر مرا تعقیب می کند.
آری
خیر
64)گاهی احساس می کنم که مردم می خواهند نسبت به من بدی کنند.
آری
خیر
65)وقتی با من مخالفت می کنند عصبانی می شوم.
آری
خیر
66)وقتی که عصبانی می شوم اتفاق می افتد که اسباب و اثاثیه را بشکنم.
آری
خیر
67)گاهی برای چیزهای بی ارزش عصبانی می شوم.
آری
خیر
68)تا حال اتفاق افتاده است که بیهوش بشوم.
آری
خیر
69)اغلب حالت بیهوشی به من دست می دهد.
آری
خیر
70)گاهی احساس می کنم چشمم سیاهی می رود و سرم گیج می رود.
آری
خیر
71)دوست دارم شغلی پیدا کنم که در آن حیوانات را می کشند.
آری
خیر
72)تاکنون آرزو کرده ام که اتفاق بدی برای کسی روی بدهد.
آری
خیر
73)گاهی دیگران را آن قدر آزار می دهم تا به گریه بیفتند.
آری
خیر
74)گاهی از بدی کردن به دیگران خوشحال می شوم.
آری
خیر
75)گاهی از آزار حیوانات خوشحال می شوم.
آری
خیر
76)تاکنون دلم خواسته است که دزدی بکنم .
آری
خیر
 
شریفی، حسن پاشا . نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت . انتشارات سخن . 1376
ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
تذکر سایت روان سنجی : در دو منبع  تفاوتهایی میان متن گویه ها وجود دارد . عبارات داخل [ ] پیشنهاد سایت روان سنجی است .
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.