پرسشنامه شخصیتی برن رویتر

پرسشنامه شخصیتی برن رویتر
سوالاتی که خواهید دید ، برای بررسی علائق و نگرش های شما طرح شده است . این سوالات از نوع سوال های هوشی نیست . بنابراین ؛ پاسخ درست یا غلط وجود نخواهد داشت
پس از هر سوال کلمات "بلی" ، "خیر" یا علامت سوال "؟" خواهید دید . اگر به طور مطلق نمی توانید ، پاسخ "بلی" یا "خیر" بدهید ، در آن صورت علامت سوال"؟" را انتخاب کنید .
1- آیا از این که نمی توانید با مقررات اجتماعی سازگار شوید ، رنج می برید؟ بلی خیر ؟
2- آیا گاه و بی گاه خیالبافی می کنید ؟ بلی خیر ؟
3- آیا عادت دارید ، به جای کمک گرفتن از دیگران ، کارهایتان را خودتان انجام دهید ؟ بلی خیر ؟
4- ایا اتفاق افتاده است که مسیرتان را عوض کنید تا با فردی روبرو نشوید؟ بلی خیر ؟
5- آیا می توانید انتقادهای دیگران را بدون ناراحتی تحمل کنید؟ بلی خیر ؟
6- آیا گاه و بیگاه به گدا پول می دهید ؟ بلی خیر ؟
7- آیا دوست دارید در جمع کسانی باشید که جوانتر از شما هستند ؟ بلی خیر ؟
8- آیا معمولا خود را بدبخت احساس می کنید ؟ بلی خیر ؟
9- آیا در محیط های ناشناخته ، اگر راهتان را گم کنید ، خیلی ناراحت می شوید ؟ بلی خیر ؟
10- اگر دیگران با عقیده شما مخالفت کنند ، فورا دلسرد می شوید ؟ بلی خیر ؟
11- آیا سعی می کنید عقیده خود را دنبال کنید ، اگر چه احتیاج به مبارزه باشد ؟ بلی خیر ؟
12- آیا معمولا سرخ و سفید می شوید ؟ بلی خیر ؟
13- آیا به ورزش بیشتر از مسائل علمی علاقه دارید ؟ بلی خیر ؟
14- آیا خودتان را یک فرد عصبی می دانید ؟ بلی خیر ؟
15- آیا وقتی در صف ایستاده اید و منتظر نوبت هستید ، اگر کسی بدون رعایت نوبت در جلوی شما بایستد ، اعتراض می کنید ؟ بلی خیر ؟
16- آیا تا به حال سعی کرده اید به زور وارد جایی بشوید یا به حیله متوسل شوید ؟ بلی خیر ؟
17- آیا به طور کلی در مقابل تعریف و سرزنش حساسیت دارید ؟ بلی خیر ؟
18- آیا نسبت به بعضی مسائل حساسیت دارید ؟ بلی خیر ؟
19- آیا وقتی چیزی می خرید چانه می زنید ؟ بلی خیر ؟
20- آیا در مقابل مقامات علمی و اداری خونسردی خود را حفظ می کنید ؟ بلی خیر ؟
21- آیا گاه و بیگاه ، به علت فکر و خیال ، نمی توانید بخوابید؟ بلی خیر ؟
22- آیا در اتخاذ تصمیم کند هستید ؟ بلی خیر ؟
23- آیا فکر می کنید یک کار خوب و شخصی می تواند دوری یک دوست را از یادتان ببرد؟ بلی خیر ؟
24- آیا از کمرویی رنج می برید ؟ بلی خیر ؟
25- آیا تمایل دارید علت اعمال دیگران را تحلیل کنید ؟ بلی خیر ؟
26- آیا اغلب آماده عصبانی شدن هستید ؟ بلی خیر ؟
27- آیا اغلب سلیقه تان عوض می شود ؟ بلی خیر ؟
28- آیا خیلی پرحرف هستید ؟ بلی خیر ؟
29- آیا گاه و بیگاه حرف سخنران را قطع می کنید یا او را مورد بازخواست قرار می دهید؟ بلی خیر ؟
30- اگر بخواهید چیزخریداری شده را دوباره به فروشنده برگردانید ناراحت می شوید ؟ بلی خیر ؟
31- آیا وقتی تنها هستید ، نسبت به زمانی که در اجتماع هستید ، مسائل خیلی خنده دارتر یا خیلی جدی تر به نظرتان می رسد ؟ بلی خیر ؟
32- آیا ترجیح می دهید ، به جای تنها سفر کردن ، با کسی مسافرت کنید که تمام تشریفات را بر عهده می گیرد ؟ بلی خیر ؟
33- آیا دوست دارید ، به جای انجام دادن کارهای مافوق مورد احترام ، کارهای خود را انجام دهید ؟ بلی خیر ؟
34- آیا نظ خود را با نوشتن بهتر از گفتن شرح می دهید ؟ بلی خیر ؟
35- آیا کاری را که مجبور خواهید شد چند سال متوالی به تنهایی انجام دهید ، رد خواهید کرد، (مثلا جنگلبانی) ؟ بلی خیر ؟
36- آیا اتفاق افتاده است که برای مساله ای پول از دیگران درخواست کنید ؟ بلی خیر ؟
37- آیا معمولا سعی می کنید از افراد با قدرت دوری کنید ؟ بلی خیر ؟
38- آیا فکر می کنید مصاحبت با مردم بهتر از مطالعه کردن،افکار شما را روشن می کند؟ بلی خیر ؟
39- اگر یک کار توهین آمیز برای شما پیش بیاید خیلی ناراحت می شوید ؟ بلی خیر ؟
40- آیا تا به حال با اراده خود اقدام به تشکیل گروه ها یا دسته ها کرده اید ؟ بلی خیر ؟
41- اگر شاهد حادثه ای باشید ، برای کمک کردن عجله می کنید ؟ بلی خیر ؟
42- آیا گاه و بیگاه بدون علت می ترسید ؟ بلی خیر ؟
43- آیا دوست دارید مسوولیت ها را به تنهایی بر عهده بگیرید ؟ بلی خیر ؟
44- آیا برای شما کتاب بهتر از دوست سرگرم کننده است ؟ بلی خیر ؟
45- آیا تا به حال سرگیجه گرفته اید ؟ بلی خیر ؟
46- آیا شوخی های توهین آمیز شمارا ناراحت می کند، ولو این که از حقیقت آن ها اطلاع داشته باشید ؟ بلی خیر ؟
47- آیا وقتی خبر ناگواری می شنوید احتیاج دارید کسی پیش شما باشد ؟ بلی خیر ؟
48- اگر دیگران ، به هنگام کار ، شما را تماشا کنند ناراحت می شوید ، ولو این که کار خود را خوب انجام دهید ؟ بلی خیر ؟
49- آیا معمولا احساس تنهایی می کنید ؟ بلی خیر ؟
50- آیا سعی می کنید از مشاجره دوری کنید ؟ بلی خیر ؟
51- ایا زود رنج هستید ؟ بلی خیر ؟
52- آیا در انجام نقشه های خود سعی می کنید ، به جای کمک گرفتن از دیگران ، خودتان کار کنید ؟ بلی خیر ؟
53- آیا احساس می کنید که اگر دیگران را در شادیهایتان سهیم کنید بیشتر لذت خواهید برد ؟ بلی خیر ؟
54- آیا وقتی با مردم هستید ، معمولا احساس تنهایی می کنید ؟ بلی خیر ؟
55- آیا وقتی چیزی از مردم می گیرید ، در نگهداری آن دقت می کنید ؟ بلی خیر ؟
56- آیا از گفتن مطلبی که دیگران را ناراحت کند خودداری می کنید ؟ بلی خیر ؟
57- آیا به آسانی گریه می کنید ؟ بلی خیر ؟
58- اگر در رستوران غذای خوبی به شما ندهند اعتراض می کنید ؟ بلی خیر ؟
59- ایا در مقابل جمع به سختی حرف می زنید ؟ بلی خیر ؟
60- آیا اتفاق می افتد که نامه ای را قبل از پست کردن ، عوض کنید ؟ بلی خیر ؟
61- آیا دوست دارید شبها تنها باشید ؟ بلی خیر ؟
62- آیا به سادگی دوستان تازه ای پیدا می کنید ؟ بلی خیر ؟
63- اگر در رستوران غذا بخورید ، دوست دارید فرد دیگری غذای شما را سفارش بدهد ؟ بلی خیر ؟
64- آیا در امانت گرفتن چیزی از کسی که او را خوب می شناسید، تردید می کنید ؟ بلی خیر ؟
65- اگر اشتباها به کسی سلام کنید ناراحت می شوید ؟ بلی خیر ؟
66- آیا به سختی می توانید از چنگ یک فروشنده خلاص شوید ؟ بلی خیر ؟
67- آیا گاه و بیگاه از شما مشورت می خواهند ؟ بلی خیر ؟
68- آیا در دنبال کردن هدفی که به آن معتقدید معمولا احساسات دیگران را ندیده می گیرید ؟ بلی خیر ؟
69- آیا می توانید قبل از دیر شدن تصمیم بگیرید ؟ بلی خیر ؟
70- آیا وقتی مریض هستید دوست دارید مورد توجه دوستان قرار بگیرید ؟ بلی خیر ؟
71- آیا معمولا خُلق خود را عوض می کنید ؟ بلی خیر ؟
72- آیا معمولا در این فکر هستید که کمتر از دیگران نباشید ؟ بلی خیر ؟
73- آیا افکار پوچ معمولا فکر شما را مشغول می کند ؟ بلی خیر ؟
74- اگر کاری به کسی بسپارید و به موقع انجام ندهد او را سرزنش می کنید ؟ بلی خیر ؟
75- آیا در مبارزه یا رقابت با حریفی که خیلی قویتر از شماست می توانید از حداکثر توانایی خود بهره بگیرید ؟ بلی خیر ؟
76- آیا تا به حال برای چند نفر سخنرانی کرده اید یا آن ها را سرگرم نموده اید ؟ بلی خیر ؟
77- آیا پیش می آید که از شما سوء استفاده شود ؟ بلی خیر ؟
78- ایا وقتی غمگین هستید کسی را پیدا می کنید که غم شما را از بین ببرد ؟ بلی خیر ؟
79- آیا وقتی مطلبی را به تنهایی مطالعه می کنید بهتر از موقعی که با دیگران درباره آن بحث می کنید می فهمید؟ بلی خیر ؟
80- آیا به خودتان اطمینان دارید ؟ بلی خیر ؟
81- آیا به خاطر کاری که انجام می دهید ، دوست دارید از شما تعریف کنند؟ بلی خیر ؟
82- آیا حاضر می شوید شانس خود را در معامله ای که عاقبت آن معلوم نیست امتحان کنید ؟ بلی خیر ؟
83- آیا خواسته های شما گاه و بیگاه باید ، بر اثر تماس با افراد موفق ، تحریک شود؟ بلی خیر ؟
84- آیا معمولا از مشورت کردن دوری می کنید؟ بلی خیر ؟
85- آیا رعایت آداب و رسوم اجتماعی را یکی از جنبه های اصلی زندگی می دانید؟ بلی خیر ؟
86- اگر روزی با دوستان خود دورهم باشید، اجازه می دهید که فرد دیگری نوع سرگرمی ها را تعیین کند؟ بلی خیر ؟
87- آیا در میهمانی ها یا در مجالس ، دوست دارید افراد شما را معرفی کنند؟ بلی خیر ؟
88- اگر به یک جلسه دیرتر از موقع برسید، دوست دارید، به جای این که در ردیف جلو بنشینید در عقب سرپا بایستید؟ بلی خیر ؟
89- آیا بیش از اتخاذ یک تصمیم مهم ، دوست دارید نظر افراد زیادی را بدانید ؟ بلی خیر ؟
90- آیا برای کسی که شما را قدرتمند احساس می کند سعی می کنید خود را قدرتمند نشان دهید؟ بلی خیر ؟
91- آیا گاهی آن قدر گیج می شوید که نمی دانید چکار می کنید ؟ بلی خیر ؟
92- آیا اتفاق می افتد که ، درباره مساله خاصی با فرد مسنی که برای او احترام می گذاری، مشاجره کنید؟ بلی خیر ؟
93- آیا به دشواری می توانید خودتان تصمیم بگیرید؟ بلی خیر ؟
94- آیا گاهی ابتکار تحرک دادن به جلسه ای را که خیلی بی روح است به دست می گیرید؟ بلی خیر ؟
95- آیا سعی می کنید باکسی که خبرهای دروغ درباره شما شایع می کند، تفاهم ایجاد کنید؟ بلی خیر ؟
96- آیا در میهمانی ها یا در مجالس ، در ملاقات با اشخاص مهم تردید می کنید ؟ بلی خیر ؟
97- آیا تماس با هم فکران خود ، محرک خوبی برای شماست؟ بلی خیر ؟
98- ایا تماشای تئاتر را به تماشای رقص ترجیح می دهید؟ بلی خیر ؟
99- آیا میل دارید در نظرهای سیاسی ، مذهبی و اجتماعی خود قاطع باشید ؟ بلی خیر ؟
100- آیا ترجیح می دهید در لحظه های هیجان انگیز تنها باشید ؟ بلی خیر ؟
101- آیا معمولا ترجیح می دهید که با دیگران باشید ؟ بلی خیر ؟
102- آیا وقتی شما را تعریف می کنند بهتر کار می کنید ؟ بلی خیر ؟
103- آیا به دشواری با افراد ناشناس وارد صحبت می شوید؟ بلی خیر ؟
104- آیا ، بدون علت ، از شادی به غم روی می آورید؟ بلی خیر ؟
105- آیا از چیزی که به خود شما تعلق دارد، بهتر مواظبت می کنید؟ بلی خیر ؟
106- آیا نگران بدبختی های خود هستید؟ بلی خیر ؟
107- آیا معمولا سعی می کنید که احساسات خود را مخفی نگهدارید؟ بلی خیر ؟
108- آیا می توانید مدت زیادی ، بدون خستگی و تشویق ، به انجام دادن کاری ادامه دهید؟ بلی خیر ؟
109- آیا از خواندن یک کتاب همان قدر لذت می برید که درباره آن با دیگران بحث کنید ؟ بلی خیر ؟
110- آیا عادت دارید با غم و اندوه به تنهایی و بدون کمک دیگران روبه رو شوید ؟ بلی خیر ؟
111- آیا در پنج سال گذشته رسما سرپرستی یک گروه را بر عهده گرفته اید؟ (نماینده، کاپیتان، مدیر)؟ بلی خیر ؟
112- آیا دوست دارید تصمیمات فوری را به تنهایی اتخاذ کنید؟ بلی خیر ؟
113- آیا در گردش علمی ، وقتی هیچ کس مسیر را بلد نیست، اجازه می دهید که فرد دیگری مسوولیت های گروه را بر عهده بگیرد؟ بلی خیر ؟
114- آیا وقتی از کوچه عبور می کنید خیال می کنید مردم به شما نگاه می کنند؟ بلی خیر ؟
115- آیا اغلب بیش از حد به هیجان می آیید ؟ بلی خیر ؟
116- آیا فردی هستید که به انتقاد کردن از دیگران شهرت دارید ؟ بلی خیر ؟
117- آیا معمولا سعی می کنید مسوولیت های تازه ای بر عهده بگیرید؟ بلی خیر ؟
118- آیا در میهمانی های تشریفاتی سعی می کنید در حاشیه قرار بگیرید؟ بلی خیر ؟
119- اگر به شما بگویند که چگونه کارتان را انجام دهید خیلی بدتان می آید ؟ بلی خیر ؟
120- آیا ازدواج را یک امر اساسی در خوشبختی فعلی و اینده خود می دانید؟ بلی خیر ؟
121- آیا دوست دارید بیشتر با دوستانتان باشید ؟ بلی خیر ؟
122- اگر افراد دور و بر شما آدم های بدی باشند، بازهم خوشبین باقی می مانید؟ بلی خیر ؟
123- آیا انضباط موجب ناراحتی شما می شود؟ بلی خیر ؟
124- ایا در نظر دیگران شما نسبت به جنس مخالف بی تفاوت هستید؟ بلی خیر ؟
125- آیا اطمینان دارید بتوانید حرفی بزنید و بین افراد یک گروه بحث ایجاد کنید ؟ بلی خیر ؟
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.