پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم بزرگسالان

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم بزرگسالان
Eysenck Personality Questionnaire (EPQ)
با توجه به این که در سوال های زیر هیچ پاسخ صحیح و غلطی وجود ندارد و هسچ یک از سوالات پیچیده نیست، لطفا پس از خواندن هر سوال نظر خود را به صورت بلی یا خیر مشخص کنید و درباره معنای دقیق سوال ها زیاد فکر نکنید.
1.     آیا شما سرگرمی های متنوع دارید؟
2.     آیا پیش از انجام هرکاری درباره آن ، با تامل ، فکر می کنید؟
3.     آیا اغلب خلق و خوی شما متغیر است؟
4.     آیا تاکنون برای کاری که واقعا می دانستید، فرد دیگری انجام داده، پاداش گرفته اید؟
5.     آیا فرد پر حرفی هستید؟
6.     آیا بدهکار بودن ، شما را ناراحت می کند؟
7.     آیا اتفاق افتاده بدون دلیل احساس بدبختی کنید؟
8.     آیا هرگز طمع کرده اید بیشتر از آنچه حق شماست از چیزی سهم ببرید؟
9.     آیا شب ها در خانه خود را به دقت قفل می کنید؟
10.آیا نسبتا با نشاط و سرزنده هستید؟
11.آیا وقتی مشاهده کنید کودک یا حیوانی رنج می برد، خیلی ناراحت می شوید؟
12.آیا اغلب در مورد کارهایی که نباید می کردید و حرف هایی که نباید می زدید، نگران هستید؟
13.اگر تعهد کنید کاری را انجام دهید، هر چقدر هم زحمت داشته باشد، باز هم تعهد خود را حفظ می کنید؟
14.آیا می توانید در یک میهمانی شاد شرکت کرده و لذت ببرید؟
15.آیا شما شخص زود رنجی هستید؟
16.آیا تاکنون کسی را برای خطایی که می دانستید مقصر واقعی شما هستید، سرزنش کرده اید؟
17.آیا از ملاقات افراد جدید، لذت می برید؟
18.آیا باور دارید که طرح های " بیمه" مفید هستند؟
19.آیا احساسات شما به آسانی جریحه دار می شوند؟
20.آیا تمام عادتهای شما خوب و مطلوب هستند؟
21.آیا معمولا در موقعیت های اجتماعی حضور غیر فعال دارید؟
22.آیا داروهایی را که ممکن است اثرات عجیب و خطرناکی داشته باشند ، مصرف می کنید؟
23.آیا اغلب احساس بیزاری می کنید؟
24.آیا تاکنون چیزی ( حتی یک سنجاق یا دکمه) را که متعلق به شخص دیگری است، برداشته اید؟
25.آیا علاقه زیادی به گردش رفتن دارید؟
26.آیا از آزردن افرادی که دوستشان دارید، لذت می برید؟
27.آیا اغلب از احساس گناه ناراحت هستید؟
28.آیا در مورد موضوعی که اطلاعی از آن  ندارید، صحبت می کنید؟
29.آیا مطالعه را بر ملاقات با مردم ترجیح می دهید؟
30.آیا دشمنانی دارید که بخواهند به شما صدمه بزنند؟
31.آیا خودتان را یک فرد عصبی می دانید؟
32.آیا دوستان زیادی دارید؟
33.آیا از شوخی های عملی، که بعضی وقت ها ، واقعا می توانند به مردم صدمه بزنند، لذت می برید؟
34.آیا فرد نگرانی هستید؟
35.آیا در دوره کودکی ، کارهایی را که به شما می گفتند، فورا و بدون غر زدن انجام می دادید؟
36.آیا خود را فرد بی قیدی می دانید؟
37.آیا خوش رفتاری و پاکیزگی برای شما خیلی اهمیت دارد؟
38.آیا در مورد حوادث بد، که امکان دارد اتفاق بیفتد ، نگران هستید؟
39.آیا تاکنون چیزی کخ متعلق به شخص دیگری است ، شکسته یا گم کرده اید؟
40.آیا معمولا در پیدا کردن دوستان تازه پیشقدم هستید؟
41.آیا خود را شخص تنیده یا بسیار عصبی می دانید؟
42.آیا وقتی با دیگران هستید، اغلب ساکت می مانید؟
43.آیا فکر می کنید رسم ازدواج قدیمی شده و باید کنار گذاشته شود؟
44.آیا بعضی وقتها خودستایی می کنید؟
45.آیا می توانید به آسانی به یک میهمانی نسبتا کسل کننده، جان ببخشید؟
46.آیا مردمی که با کندی رانندگی می کنند، باعث آزار و اذیت شما می شوند؟
47.آیا در مورد سلامتی خود نگران هستید؟
48.آیا هرگز حرف زشت یا بدی به کسی گفته اید؟
49.آیا دوست دارید برای دوستان خود لطیفه و داستان های خنده دار تعریف کنید؟
50.آیا اکثر کارها برای شما یکسان هستند؟
51.آیا در کودکی ، هرگز نسبت به والدین خود گستاخی کرده اید؟
52.آیا معاشرت با مردم را دوست دارید؟
53.اگر آگاه شوید که درکارتان اشتباهاتی وجود دارد ، نگران می شوید؟
54.آیا از بی خوابی رنج می برید؟
55.آیا همیشه قبل از غذا ، دست های خود را می شویید؟
56.آیا در گفتگو با مردم ، معمولا حاضر جواب هستید؟
57.آیا دوست دارید کارهایی را که سرعت عمل لازم دارند، انجام دهید؟
58.آیا غالبا بدون هیچ دلیل ، احساس بی حوصلگی و خستگی می کنید؟
59.آیا هرگز دربازی تقلب کرده اید؟
60.آیا دوست دارید کارهایی را که سرعت عمل لازم دارند ، انجام دهید؟
61.آیا مادرتان زن خوبی است ( یا بوده است) ؟
62.آیا اغلب فکر می کنید که زندگی خیلی کسل کننده است؟
63.آیا هرگز کسی را گول زده اید؟
64.آیا اغلب فعالیت هایی بیشتر از آنچه وقت در اختیار دارید ، به عهده می گیرید؟
65.آیا عده ای سعی می کنند از شما دوری گزینند؟
66.آیا زیاد نگران وضع ظاهرتان هستید؟
67.آیا فکر می کنید مردم، در تامین آینده شان با پس انداز و بیمه ، زیادی وقت صرف می کنند؟
68.آیا تاکنون آرزو کرده اید که کاش مرده بودید؟
69.اگر مطمئن بودید پیدایتان نمی کنند ، از پرداخت مالیات ، شانه خالی می کردید؟
70.آیا می توانید یک مهمانی راه بیاندازید؟
71.آیا سعی می کنید نسبت به مردم بی ادب نباشید؟
72.آیا بعد از یک تجربه گیج کننده ، مدت زیادی در نگرانی به سر می برید؟
73.آیا هرگز بر عقیده خود پافشاری کرده اید؟
74.آیا اعلب برای سوار شدن قطار ( اتوبوس، هواپیما) ، در آخرین لحظات می رسید؟
75.آیا از ناراحتی عصبی رنج می برید؟
76.آیا دوستی های شما به آسانی و بدون این که تقصیر شما باشد ، گسسته می شوند؟
77.آیا اغلب احساس تنهایی می کنید؟
78.آیا همیشه به آنچه می گویید ، عمل می کنید؟
79.آیا گاهی دوست دارید حیوانات را اذیت کنید؟
80.آیا زمانی که مردم در شما و کاری که انجام می دهید، قصوری پیدا کنند ، زود ناراحت می شوید؟
81.آیا هرگز برای رسیدن به سرکار یا وعده ملاقات دیر کرده اید؟
82.آیا هیجان و شلوغی زیاد در اطرافتان را دوست دارید؟
83.آیا دوست دارید افراد دیگر از شما بترسند؟
84.آیا گاهی پر انرژی و گاهی بی حال هستید؟
85.آیا بعضی وقتها ، کارهای امروز را به فردا می اندازید؟
86.آیا دیگران فکر می کنند شما فرد با نشاط و سرزنده ای هستید؟
87.آیا مردم به شما زیاد دروغ می گویند؟
88.آیا نسبت به بعضی مسائل، حساس هستید؟
89.آیا همیشه اشتباهی را که مرتکب شده اید، می پذیرید؟
90.آیا از گرفتار شدن یک حیوان در دام ، زیاد تاسف می خورید؟
فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . 1388
تذکر سایت روان سنجی : نسخه 57 ماده ای تست آیسنگ نیز وجود دارد . که در پایگاه موجود است.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.