پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه عزت نفس
فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت 58 ماده

 


هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید . به جمله ای که شمارا به همان صورتی که خودتان احساس می کنید ، تبیین می کند ، پاسخ "بلی" و در غیر اینصورت پاسخ "خیر" بدهید . پاسخ خوب یا بد ، صحیح یا غلط وجود ندارد ، بلکه نوع پاسخ مطرح است . جملات را سریع بخوانید و بلافاصله پاسخ دهید .
1- بیشترین وقت خود را به خیالبافی می گذرانم .
2- خیلی به خودم اطمینان دارم .
3- دوست داشتم فرد دیگری بودم .
4- مردم مرا خیلی دوست دارند .
5- من و خانواده ام ، وقتی باهم هستیم ، خیلی از زندگی لذت می بریم .
6- هرگز بدون علت نگران نمی شوم .
7- صحبت کردن در مقابل گروه برایم خیلی دشوار است .
8- دلم می خواست جوانتر بودم .
9- اگر می توانستم خیلی از ویژگی هایم را عوض می کردم .
10- بدون دشواری می توانم تصمیم بگیرم .
11- مردم زندگی با من را خوشایند می دانند .
12- درخانه خیلی زود عصبانی می شوم .
13- همیشه آن چه را که لازم است انجام می دهم .
14- به کاری که دارم افتخار می کنم .
15- لازم است همیشه یکی به من بگوید که چکار کنم .
16- مدت ها وقت لازم دارم که باشرایط جدید سازگار شوم .
17- اغلب به کارهایی که انجام می دهم تاسف می خورم .
18- در میان همسالان خود ف از همه محبوب ترم .
19- خانواده ام اغلب به احساسات من توجه می کنند .
20- هرگز غمگین نمی شوم .
21- کارم را به بهترین وجه انجام می دهم .
22- به اسانی کارم را ول می کنم .
23- معمولا مواظب خودم هستم .
24- تا اندازه ای شاد هستم .
25- دوست دارم با افراد جوانتر از خودم معاشرت کنم .
26- خانواده ام خیلی به من امید بسته اند .
27- همه کسانی را که می شناسم ، دوست دارم .
28- وقتی در جمع هستم ، دوست دارم صدایم کنند .
29- خودم را درک می کنم .
30- برایم خیلی دشوار است که خودم باشم .
31- زندگی من کاملا نامنظم است .
32- معمولا مردم توصیه های مرا به کار می برند .
33- در خانه ، کسی عملا به فکر من نیست .
34- هرگز خودم را سرزنش نمی کنم .
35- آن طور که لازم است کار نمی کنم .
36- می توانم نظر بدهم و خودم نیز به آن غمل کنم .
37- واقعا دوست ندارم یک زن (مرد) شوم .
38- در مورد خودم یک عقیده کمی فریبنده دارم .
39- دوست ندارم همراه دیگران باشم .
40- اغلب به ترک کردن خانه فکر می کنم .
41- هرگز مورد مزاحمت قرار نگرفته ام .
42- اغلب احساس می کنم که عصبانی هستم .
43- اغلب از خودم خجالت می کشم .
44- برخلاف اکثر مردم ، ظاهر خوبی ندارم .
45- وقتی چیزی برای گفتن دارم ، معمولا می گویم .
46- مردم ، اغلب مرا آدم مهمی می دانند .
47- خانواده ام مرا درک می کنند .
48- همیشه حقیقت را می گویم .
49- کارفرما یا رئیس به من می فهماند که لیاقت ارتقا را نداشتم .
50- آن چه برایم اتفاق می افتد ، بی تفاوتم می کند .
51- آدم کم استعدادی هستم .
52- وقتی دیگران چاپلوسی می کنند به شدت عصبانی می شوم .
53- اکثر مردم بیشتر از من محبوب هستند .
54- اغلب احساس می کنم که خانواده ام پشت سرم حرف می زنند .
55- همیشه می دانم که به مردم چه بگویم .
56- اغلب دلسرد می شوم .
57- مردم نمی توانند به من اعتماد کنند .
58- هرگز پشت سر دیگران حرف نمی زنم .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380