پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ، مدرسه

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت
58 ماده


هر یک از سوالات زیر را با دقت مطالعه فرمایید . در صورتی که هر کدام از آن ها باوضعیت فعلی شما مطابقت دارد ، به آن پاسخ بلی بدهید و چنان چه در مورد شما صدق نمی کند ، به آن پاسخ خیر یدهید . هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید .
1- بیشتر اوقات در خواب و خیال بسر می برم .
2- از خود خیلی مطمئن هستم .
3- اغلب آرزو می کنم ای کاش فرد دیگری بودم .
4- من دوست داشتنی هستم .
5- با والدینم اوقات خوشی را می گذرانم .
6- هیچ وقت درباره چیزی نگران نمی شوم .
7- صحبت کردن در مقابل کلاس برایم سخت است .
8- آرزو می کنم ای کاش جوان تر بودم .
9- چیزهای زیادی در من وجود دارد که اگر می توانستم ، آن ها را تغییر می دادم .
10- به آسانی می توانم تصمیم بگیرم .
11- دیگران از بودن با من لذت می برند .
12- در خانه زود عصبانی می شوم .
13- همیشه کار درست را انجام می دهم .
14- به عملکرد تحصیلی خود افتخار می کنم .
15- همیشه کسی باید به من بگوید چه کار کنم .
16- انجام هر کار جدیدی وقت زیادی را از من می گیرد .
17- اغلب از آن چه انجام داده ام ، نتاسفم .
18- بین هم سن و سالان خود مشهور هستم .
19- معمولا والدینم به احساسات من توجه می کنند .
20- هرگز ناخشنود نیستم .
21- تا آن جا که بتوانم کا را به نحو احسن انجلم می دهم .
22- من به راحتی تسلیم می شوم .
23- معمولا می توانم از خود مواظبت کنم .
24- من فردی نسبتا شادمان هستم .
25- من ترجیح می دهم با بچه ای کوچکتر از خودم بازی کنم .
26- والدینم انتظارات بیش از حدی از من دارند .
27- من تمام کسانی را که می شناسم دوست دارم .
28- دوست دارم معلم در کلاس برای درس جواب دادن ، من را صدا بزند .
29- من خودم را درک می کنم .
30- مثل من بودن سخت است .
31- همه چیز در زندگی من گره خورده است .
32- بجه ها معمولا از عقیده من پیروی می کنند .
33- هیچ کس در خانه به من توجه زیادی نمی کند .
34- هرگز سرزنش نمی شوم .
35- آن طور که دوست دارم تکلیف مدرسه ام را انجام نمی دهم .
36- می توانم تصمیم بگیرم و به آن پای بند بمانم .
37- من واقعا دوست ندارم که یک پسر/ دختر باشم .( از جنس مخالف باشم)
38- من خودم را دست کم می گیرم .
39- دوست ندارم با دیگران باشم .
40- خیلی وفت ها دوست دارم خانه را ترک کنم .
41- من اصلا کمرو نیستم .
42- من اغلب اوقات در مدرسه احساس دلخوری می کنم .
43- من اغلب احساس می کنم که از خودم شرمنده ام .
44- من به زیبایی دیگران نیستم .
45- اگر چیزی برای گفتن داشته باشم ، معمولا آن را می گویم .
46- بچه ها اغلب از من عیب جویی می کنند .
47- چدر و مادرم مرا درک می کنند .
48- من همیشه راست می گویم .
49- معلمان در من احساس ناخوشایند بی کفایتی را به وجود می آورند .
50- برایم مهم نیست که بر من چه می گذرد .
51- من فردی شکست خورده هستم .
52- به هنگام سرزنش به اسانی ناراحت می شوم .
53- بچه هاب دیگر بیشتر از من مورد علاقه دیگران هستند .
54- اغلب این احساس را دارم که والدینم مرا تحت فشار قرار می دهند .
55- همیشه می دانم که به مردم چه بگویم .
56- اغلب در مدرسه دلسرد می شوم .
57- معمولا چیزی مرا آزار نمی دهد .
58- نمی توان به من اعتماد کرد .