پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان
Coopersmith Self-esteem Inventory (SEI)
 58 ماده
عبارت های زیر را به دقت مطالعه نموده نظر خود را درباره هریک از عبارت ها بر اساس این که به شما شبیه است(بلی) یا به شما شبیه نیست (خیر) ، پاسخ دهید.
1.     معمولا تشویش ندارم.
2.     برایم بسیار مشکل است در کلاس حرف نزنم.
3.     اگر می توانستم خیلی چیزها را در خودم تغییر می دادم.
4.     می توانم بدون مشکل زیاد تصمیم بگیرم.
5.     دیگران از مصاحبت با من بسیار لذت می برند.
6.     در منزل به آسانی رنجیده خاطر می شوم.
7.     مدت ها طول می کشد تا به چیزی تازه عادت کنم.
8.     افراد همسن من ، برایم ارزش زیادی قائلند.
9.     معمولا پدر و مادرم به احساساتم توجه می کنند.
10.به اسانی تسلیم دیگران می شوم.
11.پدر و مادرم بیش از حد از من انتظار دارند.
12.برایم خیلی مشکل است خودم را آن طور که هستم نشان دهم.
13.در زندگیم همه چیز درهم و شلوغ است.
14.معمولا دیگران را تحت تاثیر قرار می دهم.
15.درباره خودم نظر بدی دارم.
16.غالبا دلم می خواهد خانه را ترک کنم.
17.غالبا در کلاس احساس ناراحتی می کنم.
18.فکر می کنم از لحاظ جسمانی ناخوشایند تر از اغلب افراد هستم.
19.وقتی چیزی برای گفتن دارم آن را می گویم.
20.پدر و مادرم مرا درک می کنند.
21.دیگران اکثرا بیشتر از من ، مورد علاقه هستند.
22.غالبا احساس می کنم که پدر و مادرم مرا به ستوه می آورند.
23.در کلاس غالبا مایوس می شوم.
24.غالبا فکر می کنم که دلم می خواهد فرد دیگری باشم.
25.دیگران غالبا به من اعتماد نمی کنند.
26.هرگر مضطرب نیستم.
27.به اندازه کافی به خودم اطمینان دارم.
28.دیگران به آسانی از من خوششان می آید.
29.من و والدینم اوقات خوبی را باهم می گذرانیم.
30.وقت زیادی را به خیالبافی می گذرانم.
31.دلم می خواست کم سن تر بودم.
32.همیشه آنچه را باید انجام داد، انجام می دهم.
33.از نتایج تحصیلی ام احساس غرور می کنم.
34.همیشه منتظر می شوم تا کسی به من بگوید چه کار باید بکنم.
35.اغلب از آنچه می کنم متاسف می شوم.
36.هرگز احساس خوشبختی نکرده ام.
37.همیشه کارم را به بهترین وجهی که می توانم انجام می دهم.
38.معمولا می توانم به تنهایی گلیمم را از آب بیرون بکشم .
39.از زندگیم تقریبا راضی هستم.
40.ترجیح می دهم دوستان کم سن تر از خودم داشته باشم.
41.به همه کسانی که می شناسم علاقه مند هستم.
42.دوست دارم در کلاس از من بپرسند.
43.خودم را خوب درک می کنم.
44.در منزل هیچکس به من توجه زیادی نشان نمی دهد.
45.هرگز مورد سرزنش واقع نمی شوم.
46.در کلاس آن طور که دلم می خواهد موفق نمی شوم.
47.می توانم یک تصمیم بگیرم و در آن پا برجا بمانم.
48.واقعا دلم نمی خواهد یک پسر / دختر باشم.
49.در روابط با دیگران راحت نیستم.
50.هرکز مرعوب نمی شوم.
51.غالبا از خودم شرم دارم .
52.دیگران غالبا برایم دردسر درست می کنند.
53.همیشه حقیقت را می گویم.
54.معلمانم به من می فهمانند که نتایجم رضایت بخش نیست.
55.به آنچه می تواند برایم اتفاق بیفتد اصلا اهمیت نمی دهم.
56.در آنچه که به عهده می گیرم به ندرت موفق می شوم.
57.هنگامی که مورد سرزنش قرار می گیرم دست و پایم را گم می کنم.
58.همیشه می دانم که به دیگران چه بگویم.
 
فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . 1388
تذکر پایگاه روان سنجی : این تست و تست عزت نفس کوپر اسمیت برای مدرسه ، تفاوتهایی در انشای گویه ها و ترتیب آنها دارد. به نظر می رسد که آن تست از جملات روان تری برخوردار است .
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.