مقیاس خود پنداره کودکان پیرز - هریس

مقیاس خود پنداره کودکان پیرز - هریس
Piers-Harissis children's self-concept scale
 
بلی
خیر
گاهی اوقات
1.     همکلاسیهایم مرا مسخره می کنند.
 
 
 
2.     من آدم شادی هستم.
 
 
 
3.     دوست پیدا کردن برایم سخت است.
 
 
 
4.     من اغلب غمگین هستم.
 
 
 
5.     من زرنگ و باهوش هستم.
 
 
 
6.     من آدم کمرویی هستم.
 
 
 
7.     وقتی معلم مرا صدا می کند دستپاچه می شوم.
 
 
 
8.     من از قیافه ام راضی نیستم.
 
 
 
9.     وقتی بزرگ شدم شخص مهمی خواهم شد.
 
 
 
10.وقتی در مدرسه امتحان دارم نگران می شوم.
 
 
 
11.من مورد پسند دیگران نیستم.
 
 
 
12.من در مدرسه رفتار خوبی دارم.
 
 
 
13.وقتی اشتباهی پیش می آید اغلب تقصیر من است.
 
 
 
14.من برای خانواده ام زحمت درست می کنم.
 
 
 
15.من قوی هستم.
 
 
 
16.من عقاید و نظرات خوبی دارم.
 
 
 
17.من عضو مهمی در خانواده ام هستم.
 
 
 
18.من دوست دارم آن طور که می خواهم زندگی کنم.
 
 
 
19.من در ساختن کاردستی مهارت دارم.
 
 
 
20.من به آسانی از کار دست می کشم.
 
 
 
21.من تکالیف درسی ام را به خوبی انجام می دهم.
 
 
 
22.من معمولا کارهای بد زیادی را انجام می دهم.
 
 
 
23.من به خوبی می توانم نقاشی کنم.
 
 
 
24.من در نواختن موسیقی مهارت دارم.
 
 
 
25.من در منزل رفتارم بد است.
 
 
 
26.من در انجام دادن تکالیف درسی ام کند هستم.
 
 
 
27.من عضو مهمی در کلاس هستم.
 
 
 
28.من عصبی هستم.
 
 
 
29.من چشمهای زیبایی دارم.
 
 
 
30.من در جلوی کلاس به راحتی می توانم درس جواب دهم.
 
 
 
31.من در مدرسه خیالباف هستم.
 
 
 
32.من سربه سر برادر و خواهرم می گذارم.
 
 
 
33.دوستانم عقاید و نظرات مرا دوست دارند.
 
 
 
34.من اغلب دچار گرفتاری می شوم.
 
 
 
35.من در خانه به حرف دیگران گوش می کنم.
 
 
 
36.من خوشبخت هستم.
 
 
 
37.من خیلی نگران هستم.
 
 
 
38.والدینم انتظارات بیش از حد از من دارند.
 
 
 
39.من دوست دارم طوری که دلم می خواهد رفتار کنم.
 
 
 
40.احساس می کنم مرا در بازی راه نمی دهند.
 
 
 
41.من موهای قشنگی دارم.
 
 
 
42.من اغلب برای درس جواب دادن در مدرسه دستم را بالا می برم.
 
 
 
43.ای کاش با آنچه هستم تفاوت داشتم.
 
 
 
44.من شبها خوب می خوابم.
 
 
 
45.من از مدرسه بیزارم.
 
 
 
46.من دربازیها و ورزش به عنوان آخرین نفر انتخاب می شوم.
 
 
 
47.من زیاد مریض می شوم.
 
 
 
48.من اغلب با دیگران بد رفتاری می کنم.
 
 
 
49.همکلاسیهایم در مدرسه فکر می کنند من عقاید و نظرات خوبی دارم.
 
 
 
50.من غمگین هستم.
 
 
 
51.من دوستان زیادی دارم.
 
 
 
52.من شاد هستم.
 
 
 
53.من درباره خیلی چیزها بی اطلاع هستم.
 
 
 
54.من خوش تیپ هستم.
 
 
 
55.من نیرو و زور زیادی دارم.
 
 
 
56.من اغلب با دیگران دعوا می کنم.
 
 
 
57.من در میان پسرها محبوبیت دارم.
 
 
 
58.مردم سربه سر من می گذارند.
 
 
 
59.خانواده ام از من مایوس و ناامید هستند.
 
 
 
60.من چهره شاد و خندانی دارم.
 
 
 
61.وقتی سعی می کنم چیزی درست کنم خراب می شود.
 
 
 
62.در خانه اغلب سربه سر من می گذارند.
 
 
 
63.من دربازیها و ورزش سرگروه(کاپیتان) هستم.
 
 
 
64.من آدم دست و پا چلفتی ( بی دست و پا) هستم.
 
 
 
65.من به جای بازی کردن در بازیها و ورزش، تماشا می کنم.
 
 
 
66.من آنچه را که یاد می گیرم فراموش می کنم.
 
 
 
67.من به آسانی با دیگران کنار می آیم.
 
 
 
68.من به آسانی کنترلم را از دست می دهم.
 
 
 
69.من دربین جنس مخالف خودم محبوبیت دارم.
 
 
 
70.من خواننده خوبی هستم.
 
 
 
71.من دوست دارم به تنهایی کار کنم نه گروهی.
 
 
 
72.من برادر یا خواهرم را دوست دارم.
 
 
 
73.من قیافه خوبی دارم.
 
 
 
74.من اغلب می ترسم.
 
 
 
75.من همیشه اشیاء و وسایلم را می اندازم یا می شکنم.
 
 
 
76.دیگران می توانند به من اعتماد و اطمینان کنند.
 
 
 
77.من با دیگران فرق دارم.
 
 
 
78.من به چیزهای بدی فکر می کنم.
 
 
 
79.من به آسانی گریه می کنم.
 
 
 
80.من آدم خوبی هستم.
 
 
 
 
سایت روان سنجی : متن انگلیسی این آزمون در بخش لاتین سایت ارائه شده است . لازم به ذکر است که مقیاس تجدید نظر شده این آزمون دارای 60 گویه است که در اختیار سایت نیست .
برگرفته از : ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389