مقیاس خود آشکار سازی

مقیاس خود آشکار سازی بزرگسال 47 ماده
چقدر قاطع هستید .

The Adult Self-Expression Scale

Gay‚ Melvin & Hollandsworth‚ James & Galassi‚ Johan
پرسش نامه زیر برای جمع آوری اطلاعات راجع به شیوه ای که شما خود را ابراز می کنید ، طراحی شده است . لطفا با انتخاب یک عدد از مقیاس زیر به هر سوال پاسخ دهید . پاسخ شما باید مشخص کند که به طور کلی در موقعیت های مختلف ، چگونه خود را نشان می دهید . اگر یک موقعیت خاص درمورد شما صدق نمی کند ، فکر کنید اگر در آن موقعیت قرار بگیرید ؛ چه واکنشی نشان خواهد داد . وقت زیادی را صرف یک سوال نکنید . اولین پاسخی که به نظرتان می رسد ، احتمالا دقیق ترین پاسخ خواهد بود .
4= هرگز 3= به ندرت 2= گاهی اوقات 1=معمولا 0= همیشه یا تقریبا همیشه

 1- اگر در صف ایستاده باشید و کسی از بیرون بیاید و جلوی شما بایستد، به او اعتراض می کنید ؟
2- آیا برایتان دشوار است که از یک دوست بخواهید برای شما کاری انجام دهد؟
3- اگر رئیس یا ناظر شما درخواستی بکند که به نظر شما غیر منطقی باشد ، آیا "نه گفتن " برایتان سخت است ؟
4- آیا نسبت به صحبت با یک غیر هم جنس جذاب که در عین حال وی را می شناسید ، بی میل هستید ؟
5- آیا برای شما دشوار است که تقاضاهای غیر منطقی والدین خود را رد کنید ؟
6- آیا برای شما دشوار است که با رئیس یا ناظر خود سلام و تعارف کنید؟
7- آیا اگر لازم باشد ، احساسات منفی خود را نسبت به دیگران ابراز می کنید ؟
8- آیا در بحث کردن با افرادی که آنها را خوب نمی شناسید، به صورت داوطلبانه نظرات و اطلاعات خود را مطرح می کنید ؟
9- در یک اجتماع بزرگ ، اگر فرد سرشناسی که شما احترام زیادی برای او قائلید حضور داشته باشد، آیا سعی می کنید خود را به او معرفی کنید ؟
10- چند وقت یک بار احساس عصبانیت بجای خود را به والدین خود ابراز می کنید ؟
11- اگر دوستی داشته باشید که مورد تایید والدین شما نباشد ، آیا سعی می کنید به آنها کمک کنید به آنها کمک کنید که یکدیگر را بیشتر بشناسند ؟
12- اگر در حال تماشای یک برنامه تلویزیونی بسیار جذاب باشید و یکی از بستگان نزدیک برایتان ایجاد مزاحمت کند ، آیا از او می خواهید که ساکت باشد ؟
13- آیا در تصمیم گیری برای چگونگی صرف اوقات فراغت خود با دوستان ، شما نسز تاثیر گذار هستید ؟
14- اگر از دست همسر ، نامزد یا دوست خود عصبانی باشید ، ایا برایتان دشوار است که این را به او بگویید ؟
15- اگر دوستی که قول داده بود شما را به یک قرار مهم برساند ، یک ربع قبل لز آن تصمیم بگیرد و بگوید که نمی تواند این کار را انجام بدهد ، ایا احساس ناراحتی خود را به او نشان می دهید ؟
16- اگر صف خرید فروشگاه شلوغ باشد و شما عجله داشته باشید ، آیا از کسی می خواهید که یکی دو قلم جنس را پیش از او حساب کنید ؟
17- آیا برای شما دشوار است که تقاضای دیگران را رد کنید ؟
18- اگر رئیس یا ناظر شما عقایدی داشته باشد که شما به شدت با ان مخالف باشید ، آیا به خود اجازه می دهید که نظر خود را ابراز نمایید ؟
19- اگر دوست نزدیکی داشته باشید که همسر یا نامزد شما از او خوشش نیاید و دائما از او انتقاد کند ، ایا به وی می گویید که با نظرش مخالف هستید و نکات مثبت دوستتان را برایش مطرح می کنید ؟
20- آیا برای شما دشوار است که از دیگران درخواست هایی بکنید ؟
21- اگر دریک رستوران خوب ، غذایی که مورد علاقه شما نیست برایتان بیاورند ، آیا به پیشخدمت تذکر می دهید ؟
22- آیا خیلی عذر خواهی می کنید ؟
23- آیا برای شما دشوار است که در صورت لزوم از والدین خود درخواستی بکنید ؟
24- ایا تاکید می کنید که دیگران هم وظایف مربوط به خودشان را به درستی انجام دهند ؟
25- آیا "نه" گفتن به فروشندگان برایتان مشکل است ؟
26- آیا از این که در جمع دوستان در مورد یک بحث بی پرده صحبت کنید ، طفره می روید ؟
27- آیا عصبانیت یا ناراحتی خود را در صورت منطقی بودن ، به رئیس یا ناظر خود نشان می دهید ؟
28- آیا دیگران را تحسین و تمجید می کنید ؟
29- ایا برای شما دشوار است که از یک دوست نزدیک درخواستی بکنید که اندکی باعث زحمت وی شود ؟
30- اگر یکی از بستگان نزدیک از شما درخواستی بکند که به نظرتان غیر منطقی بیاید ، ایا در "نه گفتن" با مشکل مواجه می شوید ؟
31- اگر رئیس یا ناظر شما چیزی بگوید که به نظر شما نادرست باشد ، آیا آشکارا چون و چرا می کنید ؟
32- اگر احساس کنید که دارید به یک دوست علاقمند می شوید ، آیا ابراز این احساسات به او برایتان مشکل است ؟
33- آیا برای شما دشوار است که کالایی را که خریداری نموده اید و از آن راضی نیستید ، پس بدهید؟
34- اگر مافوق شما وسط یک مکالمه مهم صحبت شما را قطع کند ، ایا از او می خواهید که تا پایان مکالمه صبر کند ؟
35- اگر فردی از جنس مخالف که شما تمایل به ملاقات او داشته اسد ، در یک مجلس به شما توجه نشان دهد ، آیا شما سر صحبت را باز خواهید کرد؟
36- اگر یکی از دوستان به طور غیر منصفانه ای شما را مورد انتقاد قرار دهد ، ایا رنجش خود را به او ابراز می کنید ؟
37- اگر والدین شما بخواهند که در آخر هفته به آنها سر بزنید و شما برنامه مهمی داشته باشید ، ایا برنامه خود را تغییر می دهید ؟
38- آیا از سخن گفتن بی پرده در مباحث و مجادلات طفره می روید ؟
39- اگر دوستی پنج هزار تومان از شما قرض بگیرد و بعد آن را فراموش کند ، آیا یادآوری این مساله برای شما دشوار است ؟
40- اگر رئیس یا ناظر شما تا حدی با شما شوخی کند که دیگر برایتان خوشایند نباشد ، آیا در ابراز احساس نا خرسندی خود با مشکل مواجه می شوید؟
41- اگر همسر ، نامزد یا دوستتتان واقعا غیر منصفانه رفتار کند ، ایا برای شما دشوار است که دراین باره به او چیزی بگویید ؟
42- وقتی فروشنده معطل کند و شما عجله داشته باشید ، آیا به او تذکر می دهید ؟
43- اگر در یک آپارتمان زندگی کنید و صاحب خانه علی رغم تذکر شما ، از تعمیرات خانه امتناع ورزد ، آیا پافشاری خواهید کرد ؟
44- آیا برای شما دشوار است که از رئیس یا ناظر خود بخواهید که اجازه بدهد کمی زودتر از سرکار برگردید؟
45- آیا در ابراز احساسات عواطف به صورت کلامی نسبت به همسر ، نامزد یا دوست خود مشکل دارید ؟
46- آیا عقاید و نظرات خود را راحت برای دیگران بیان می کنید ؟
47- اگر دوستی از شما تقاضایی بکند که به نظرتان غیر منطقی باشد ، قادر هستید که درخواست او را رد کنید ؟ 
ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388

 

   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.