مقیاس خود آشکار سازی

مقیاس خود آشکار سازی بزرگسال 47 ماده
چقدر قاطع هستید .

The Adult Self-Expression Scale

Gay‚ Melvin & Hollandsworth‚ James & Galassi‚ Johan
پرسش نامه زیر برای جمع آوری اطلاعات راجع به شیوه ای که شما خود را ابراز می کنید ، طراحی شده است . لطفا با انتخاب یک عدد از مقیاس زیر به هر سوال پاسخ دهید . پاسخ شما باید مشخص کند که به طور کلی در موقعیت های مختلف ، چگونه خود را نشان می دهید . اگر یک موقعیت خاص درمورد شما صدق نمی کند ، فکر کنید اگر در آن موقعیت قرار بگیرید ؛ چه واکنشی نشان خواهد داد . وقت زیادی را صرف یک سوال نکنید . اولین پاسخی که به نظرتان می رسد ، احتمالا دقیق ترین پاسخ خواهد بود .
4= هرگز 3= به ندرت 2= گاهی اوقات 1=معمولا 0= همیشه یا تقریبا همیشه

 1- اگر در صف ایستاده باشید و کسی از بیرون بیاید و جلوی شما بایستد، به او اعتراض می کنید ؟
2- آیا برایتان دشوار است که از یک دوست بخواهید برای شما کاری انجام دهد؟
3- اگر رئیس یا ناظر شما درخواستی بکند که به نظر شما غیر منطقی باشد ، آیا "نه گفتن " برایتان سخت است ؟
4- آیا نسبت به صحبت با یک غیر هم جنس جذاب که در عین حال وی را می شناسید ، بی میل هستید ؟
5- آیا برای شما دشوار است که تقاضاهای غیر منطقی والدین خود را رد کنید ؟
6- آیا برای شما دشوار است که با رئیس یا ناظر خود سلام و تعارف کنید؟
7- آیا اگر لازم باشد ، احساسات منفی خود را نسبت به دیگران ابراز می کنید ؟
8- آیا در بحث کردن با افرادی که آنها را خوب نمی شناسید، به صورت داوطلبانه نظرات و اطلاعات خود را مطرح می کنید ؟
9- در یک اجتماع بزرگ ، اگر فرد سرشناسی که شما احترام زیادی برای او قائلید حضور داشته باشد، آیا سعی می کنید خود را به او معرفی کنید ؟
10- چند وقت یک بار احساس عصبانیت بجای خود را به والدین خود ابراز می کنید ؟
11- اگر دوستی داشته باشید که مورد تایید والدین شما نباشد ، آیا سعی می کنید به آنها کمک کنید به آنها کمک کنید که یکدیگر را بیشتر بشناسند ؟
12- اگر در حال تماشای یک برنامه تلویزیونی بسیار جذاب باشید و یکی از بستگان نزدیک برایتان ایجاد مزاحمت کند ، آیا از او می خواهید که ساکت باشد ؟
13- آیا در تصمیم گیری برای چگونگی صرف اوقات فراغت خود با دوستان ، شما نسز تاثیر گذار هستید ؟
14- اگر از دست همسر ، نامزد یا دوست خود عصبانی باشید ، ایا برایتان دشوار است که این را به او بگویید ؟
15- اگر دوستی که قول داده بود شما را به یک قرار مهم برساند ، یک ربع قبل لز آن تصمیم بگیرد و بگوید که نمی تواند این کار را انجام بدهد ، ایا احساس ناراحتی خود را به او نشان می دهید ؟
16- اگر صف خرید فروشگاه شلوغ باشد و شما عجله داشته باشید ، آیا از کسی می خواهید که یکی دو قلم جنس را پیش از او حساب کنید ؟
17- آیا برای شما دشوار است که تقاضای دیگران را رد کنید ؟
18- اگر رئیس یا ناظر شما عقایدی داشته باشد که شما به شدت با ان مخالف باشید ، آیا به خود اجازه می دهید که نظر خود را ابراز نمایید ؟
19- اگر دوست نزدیکی داشته باشید که همسر یا نامزد شما از او خوشش نیاید و دائما از او انتقاد کند ، ایا به وی می گویید که با نظرش مخالف هستید و نکات مثبت دوستتان را برایش مطرح می کنید ؟
20- آیا برای شما دشوار است که از دیگران درخواست هایی بکنید ؟
21- اگر دریک رستوران خوب ، غذایی که مورد علاقه شما نیست برایتان بیاورند ، آیا به پیشخدمت تذکر می دهید ؟
22- آیا خیلی عذر خواهی می کنید ؟
23- آیا برای شما دشوار است که در صورت لزوم از والدین خود درخواستی بکنید ؟
24- ایا تاکید می کنید که دیگران هم وظایف مربوط به خودشان را به درستی انجام دهند ؟
25- آیا "نه" گفتن به فروشندگان برایتان مشکل است ؟
26- آیا از این که در جمع دوستان در مورد یک بحث بی پرده صحبت کنید ، طفره می روید ؟
27- آیا عصبانیت یا ناراحتی خود را در صورت منطقی بودن ، به رئیس یا ناظر خود نشان می دهید ؟
28- آیا دیگران را تحسین و تمجید می کنید ؟
29- ایا برای شما دشوار است که از یک دوست نزدیک درخواستی بکنید که اندکی باعث زحمت وی شود ؟
30- اگر یکی از بستگان نزدیک از شما درخواستی بکند که به نظرتان غیر منطقی بیاید ، ایا در "نه گفتن" با مشکل مواجه می شوید ؟
31- اگر رئیس یا ناظر شما چیزی بگوید که به نظر شما نادرست باشد ، آیا آشکارا چون و چرا می کنید ؟
32- اگر احساس کنید که دارید به یک دوست علاقمند می شوید ، آیا ابراز این احساسات به او برایتان مشکل است ؟
33- آیا برای شما دشوار است که کالایی را که خریداری نموده اید و از آن راضی نیستید ، پس بدهید؟
34- اگر مافوق شما وسط یک مکالمه مهم صحبت شما را قطع کند ، ایا از او می خواهید که تا پایان مکالمه صبر کند ؟
35- اگر فردی از جنس مخالف که شما تمایل به ملاقات او داشته اسد ، در یک مجلس به شما توجه نشان دهد ، آیا شما سر صحبت را باز خواهید کرد؟
36- اگر یکی از دوستان به طور غیر منصفانه ای شما را مورد انتقاد قرار دهد ، ایا رنجش خود را به او ابراز می کنید ؟
37- اگر والدین شما بخواهند که در آخر هفته به آنها سر بزنید و شما برنامه مهمی داشته باشید ، ایا برنامه خود را تغییر می دهید ؟
38- آیا از سخن گفتن بی پرده در مباحث و مجادلات طفره می روید ؟
39- اگر دوستی پنج هزار تومان از شما قرض بگیرد و بعد آن را فراموش کند ، آیا یادآوری این مساله برای شما دشوار است ؟
40- اگر رئیس یا ناظر شما تا حدی با شما شوخی کند که دیگر برایتان خوشایند نباشد ، آیا در ابراز احساس نا خرسندی خود با مشکل مواجه می شوید؟
41- اگر همسر ، نامزد یا دوستتتان واقعا غیر منصفانه رفتار کند ، ایا برای شما دشوار است که دراین باره به او چیزی بگویید ؟
42- وقتی فروشنده معطل کند و شما عجله داشته باشید ، آیا به او تذکر می دهید ؟
43- اگر در یک آپارتمان زندگی کنید و صاحب خانه علی رغم تذکر شما ، از تعمیرات خانه امتناع ورزد ، آیا پافشاری خواهید کرد ؟
44- آیا برای شما دشوار است که از رئیس یا ناظر خود بخواهید که اجازه بدهد کمی زودتر از سرکار برگردید؟
45- آیا در ابراز احساسات عواطف به صورت کلامی نسبت به همسر ، نامزد یا دوست خود مشکل دارید ؟
46- آیا عقاید و نظرات خود را راحت برای دیگران بیان می کنید ؟
47- اگر دوستی از شما تقاضایی بکند که به نظرتان غیر منطقی باشد ، قادر هستید که درخواست او را رد کنید ؟ 
ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388