مقیاس تایید خویشتن - راتوس

مقیاس تایید خویشتن
« اسپنسر ، ای ، راتوس » 30 ماده
هرجمله این مقیاس را به دقت بخوانید و ببینید تا چه اندازه در مورد خود شما صدق می کند . برای نمره گذاری مقیاس زیر را در نظر بگیرید .
3+= کاملا درست 2+= درست 1+= تا اندازه ای درست 1-= تا اندازه ای غلط 2- = غلط 3-= کاملا غلط
1- اکثر مردم خودشان را تایید می کنند و جسور تر از من هستند .
2- به علت کمرویی ، از بیرون رفتن با جنس مخالف خودداری می کنم .
3- وقتی غذای رستوران به میل من نمی شود ، خیلی راحت اعتراض می کنم .
4- مواظب هستم که به دیگران آسیب نرسانم ، حتی اگر خودم اسیب ببینم .
5- اگر فروشنده ای به زور بخواهد جنسی را که مورد علاقه من نیست نشان بدهد ، به دشواری می گویم نه !
6- وقتی از من کاری را می خواهند انجام دهم ، می پرسم چرا ؟
7- بارها اتفاق می افتد که به دنبال بحث جدی می گردم .
8- سعی می کنم مثل اکثر کسانی که موقعیت مرا دارند ، پیشرفت کنم .
9- واقعیت این است که مردم ، اغلب از من سوء استفاده می کنند .
10- دوست دارم با افرادی که تازه اشنا شده ام و افراد بیگانه وارد بحث شوم .
11- اغلب نمی دانم که در برابر جنس مخالف چه بگویم .
12- در تلفن کردن به وزارتخانه ها یا ادارات دولتی تردید می کنم .
13- دوست دارم تقاضای درخواست شغل را با پست بنویسم نه این که مصاحبه شوم .
14- این که بخواهم اجناس خریداری شده را برگردانم ناراحت می شوم .
15- اگر یکی از خویشاوندان مورد احترام مرا ناراحت کند ، معمولا خشم خود را فرو می خورم نه این که ابراز ناراحتی کنم .
16- از این که مبادا مورد مسخره قرار بگیرم از مطرح کردن سوال پرهیز می کنم .
17- به هنگام بحث ، از ترس عصبانی شدن ، کل بدنم می لرزد .
18- اگر یک سخنران مشهور ، چیزی بگوید که از نظر من غلط است ، عقیده خود را برای شنوندگان اعلام می کنم .
19- از چانه زدن بر سر قیمت پرهیز می کنم .
20- وقتی کار مهمی انجام می دهم ، دوست دارم دیگران را در آن سهیم کنم .
21- در مورد احساسات خود راحت و صادق هستم .
22- اگر کسی در مورد من غیبت کند یا دروغ بگوید ف هرچه زودتر با او تماس می گیرم و مسائل را روشن می کنم .
23- اغلب برایم دشوار ایت که بکویم نه .
24- اغلب سعی کرده ام خشم خود را فرو برم تا فاجعه نیافرینم .
25- در رستوران یا در جای دیگر ، اگر انتظار من برآورده نشود ، اعتراض می کنم .
26- وقتی از من تعریف می شود ، نمی دانم چه بگویم .
27- اگر در سینما ، افرادی که در کنار من هستند با صدای بلند حرف بزنند ، از آنها می خواهم که ساکت باشند یا دورتر بروند .
28- در یک صف ، هر کس بخواهد از من جلو بزند ، مجبورش می کنم که منتظر نوبت خود باشد .
29- در اظهار نظر درنگ نمی کنم .
30- مواردی پیش می آید که لال می مانم .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.