پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

پرسشنامه رغبت
میشل گوکلن
در هر سطر این پرسش نامه ، چهار فعالیت برای شما پیشنهاد می شود . فعالیت مورد علاقه خود را انتخاب کنید و در خانه مربوط به آن علامت * بگذارید . در انتخاب فعالیت ها ، استعداد یا تحصیلات لازم را برای انجام دادن آن ها را در نظر نگیرید، تنها ذوق شخصی خود را در نظر بگیرید . اگر هیچ فعالیتی مورد علاقه شما قرار نگرفت ، سعی کنید در بین آن ها فعالیتی را انتخاب کنید که بیش از سه فعالیت دیگر مورد علاقه شماست . زیاد فکر نکنید ، اولین پاسخی را که به ذهنتان می رسد ، انتخاب کنید .
ستون a
ستون b
ستون c
ستون d
1.       هنرپیشه
o
مشاور
o
دانشمند
o
خلبان
o
2.       زیست شناس
o
کاشف
o
مدیر
o
مددکار اجتماعی
o
3.       وابسته نظامی
o
کتابدار
o
مسؤول تبلیغات
o
سخنران ادبی
o
4.       وکیل
o
ستاره شناس
o
جراح
o
مفسر
o
5.       شمیدان
o
چتر باز
o
شاعر
o
ناخدای کشتی
o
6.       نماینده
o
منبّت کار
o
آوازخوان
o
ورزشکار
o
7.       دفتردار
o
تاجر
o
کوهنورد
o
مدیر هتل
o
8.       بیمه گر
o
مسؤول اطلاعات
o
کشتی گیر
o
صندوقدار بانک
o
9.       علوم طبیعی
o
زبانهای خارجی
o
سیاست
o
هنرهای رزمی
o
10.   ورزش
o
تماشای نمایش
o
اجرای نمایش
o
تهیه کلکسیون
o
11.   سازماندهی
o
ریسک کردن
o
کارهای دقیق
o
فعالیتهای اجتماعی
o
12.   میزبانی دوستان
o
شرکت درمهمانی
o
بررسی آثار علمی
o
رانندگی اتومبیل مسابقه
o
13.   بازی شطرنج
o
صحبت برای جمع
o
شکار حیوانات
o
بازی دستجمعی
o
14.   شاد بودن
o
فعال بودن
o
مهم بودن
o
خویشتن دار بودن
o
15.   قهرمان بودن
o
میانجی بودن
o
اقتصادی بودن
o
دارایی بهم زدن
o
16.   صادق هدایت
o
تختی
o
نادرشاه
o
امیرکبیر
o
17.   مصدق
o
خیام
o
میرزاکوچک خان
o
سرمایه دار بزرگ
o
18.   رئیس سازمان ملل
o
ناپلئون
o
داروین
o
رئیس جمهور آمریکا
o
19.   هیتلر
o
رستم
o
پاستور
o
رئیس سازمان اوپک
o
20.   حسابداری
o
خرید و فروش دلار
o
خبرنگاری
o
مدیریت جمع
o
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380
 
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.