پاشو

چیه !!!!!!!! آسمون به زمین اومده ؟
آهای با تو هستم که طرف سرکارت گذاشته !
با تو هستم که حقوقت این ماه کم اومده !
با تو هستم که با زنت حسابی زدین به تیپ هم !
با تو هستم که واحدت رو افتادی !
با تو هستم که یار بی وفا داری !
با تو هستم که پولت رو بردن !
آره با تو هستم که سرطان داری !
آره با تو هستم که خموده و دل تنگ شدی که نمی دونی چه کنی !
 
پاشو ، پاشو یک آهنگ نیناش نیناش بذار ، امروز و فردا رو حسابی عیدش کن .
نترس اون غصه و دلتنگی ها جایی نمیرن . گم نمیشن !
نترس اونا برن یک غصه دیگه میاد جاش !
 
چیه ! می خوای پای غصه هات بشینی !!؟ به جهنم ! بشین تا اونا جونت رو بگیرن !
 
می خوای بگی این ارانی چقدر زشت حرف زد ! خب آره ! وقتی تو خودت دلت برای خودت نمی سوزه ! من چرا رعایت کنم !
 
می دونم ! می دونم ! تو برای خودت دلسوزی ! می دونم که غم و غصه هاتو می کشی با شاد بودن !
 
برای شاد بودن لازم نیست خیلی زحمت بکشی ! به من فکر کن که دارم برات وقت می ذارم ایمیل میدم .

به همین صفحه مانیتور نگاه کن که میتونی بخونی ! می تونی فکر کنی ، می تونی ... اوه ه ه ه ه اگه بخوام بنویسم که میشه یک میلیون بهانه برای شادی

 

خب ! امروز و فردا ! یک کار برای گلها بکن . چند قطره آب و یک افشانه برای شستن خاک از روی یک برگ ! آره فقط یک برگ... با عشق این کا رو بکن

امروز ، یک لحظه بذار برای دیدن پرنده ها ! برو تو بحرشون ...من فقط می خوام یک لحظه بری توی بحرشون ! فقط عاشقانه نگاهشون کن
یک لحظه کوچولو بذار ، برای شاد کردن یکی از اطرافیانت ... اگه می تونی برای هر کدومشون یک لحظه بذار .  لج نکن ، یک لحظه

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.