موسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

در نشانی زیر می توانید فهرست آزمونهای آزمایشگاه روان سنجی دانشگاه تهران را ملاحظه بفرمایید .
http://pei.ut.ac.ir/Az-ravan%20sanj2.htm
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.